یک گروه کوهنوردی کردستانی به قله دماوند صعود کرد

یک گروه کوهنوردی کردستان که به قله دماوند صعود کرده است، اعتراض خود به کسب نان از طریق زباله گردی را نشان دادند

یک گروه کوهنوردی کردستان که به قله دماوند صعود کرده است، اعتراض خود به کسب نان از طریق زباله گردی را نشان دادند

 

در روزهای گذشته، گروه کوهنوردی آلا به قله دماوند صعود کردند. آنها وقتی به قله رسیدند با پارچه‌نوشته‌ای اعتراض خود به زباله‌گردی و کسب نان از سطل‌های زباله را نشان دادند.

 

این کوهنوردان پارچه نوشته‌ای در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: پیدا کردن نان در سطل زباله حقِ این مردم نیست.

آنها گفته‌اند از طریق این کار سعی کرده‌اند تلنگری به مسئولان بزنند که این وضعیت شایسته مردم نیست.

 

افراد بسیاری در ایران برای امرار معاش به سطل‌های زباله پناه بردەاند.