احزاب اتحادیه میهنی کورد: چیزی به دست‌یابی به توافق کلی باقی نمانده است

احزاب اتحادیه میهنی کورد PYNK اعلام نمودند که دیالوگ استراتژیک با شورای میهنی کورد در سوریه ENKS ادامه پیدا کرده و چیزی به دست‌یابی به توافق کلی نمانده است که در نتیجه آن راه حل کوردی دراز مدت و کلی امکان‌پذیر می‌شود.

 

احزاب متشکل در اتحادیه میهنی کورد در رابطه با درخواست فرماندهی کل نیروهای سوریه دمکراتیک، مظلوم عبدی برای کامل کردن روند مذاکرات با شورای میهنی کورد سوریه بیانیه‌ای را منتشر نمودند.

اتحادیه میهنی کورد در این بیانیه اعلام کرده است که: بنا به ابتکار عمل فرماندهی کل نیروهای سوریه دمکراتیک، ژنرال مظلوم عبدی و با نظارت مستقیم آمریکا مذاکرات کوردی-کوردی آغاز شد. گروه‌های کورد و کوردستانی و ائتلاف بین‌المللی نیز از این درخواست استقبال کردند. زیرا پیروزی در این دیالوگها در تقویت صلح و ثبات در شمال-شرق سوریه نقش مهمی را ایفا خواهد کرد. این مذاکرات می‌تواند مبنایی برای حل سیاسی تنش‌های سوریه نیز به شمار رود. گفتوگوهای کوردی-کوردی گام نخست مذاکرات میهنی در سطح کلی است.

علیرغم تمامی موانع و دشورایهایی که در این مرحله با آن روبرو شدیم، اما در روند مذاکرات اتحادیه میهنی کورد و شورای میهنی کورد در سوریه موضوعات مهمی مورد توافق قرار گرفته‌اند. اتحادیه میهنی کورد در این باره اعلام کرد که چیزی به دست‌یابی به توافقی کلی برای دست‌یابی به راه حل کوردی درازمدت و عمومی نمانده و در تصمیم سیاسی مستقل که گرفته خواهد شد، امید و آرمان‌های خلق کورد و مسئله حق‌طلبانه کورد در عرصه بین‌المللی می‌تواند نمایندگی شود.

اتحادیه میهنی کورد در بخش دیگری از بیانیه خود آورده است که پیروزی در مذاکرات برای مسئله استراتژیک میهنی و ملی دنبال می‌شود. در خاتمه این بیانیه اتحادیه میهنی کورد اعلام کرده است که آنها به توافقات پیش از این نیز پابند بوده و همزمان از تمامی گروه‌های کوردی، کوردستانی و بین‌المللی و ائتلاف درخواست کرده‌اند که برای حمایت از مذاکرات و گفتگوهای بین اتحادیه میهنی کورد و شورای میهنی کورد در سوریه تلاش کنند. همچنین از رسانه‌های کوردی نیز درخواست نموده است که در راستای نزدیک کردن طرفین مذاکره تلاش کنند.