دوران کالکان: ۴٣مین سال مبارزه ثابت کرد که پ.ک.ک شکست‌ناپذیر است

دوران کالکان گفت: سال ۴۴ مبارزه پ.ک.ک هم به سال مقاومت نیرومند، مدون و سازماندهی شده علیه حملات فاشیستی نابودگرانه و هم به سال پیروزی علیه رژیم فاشیست آ.ک.پ-م.ه.پ مبدل خواهد شد.

دوران کالکان عضو کمیته رهبری حزب کارگران کوردستان در آستانه ۴۴مین سالگرد تأسیس پ.ک.ک حقیقت رهبری و مقاومت در صفوف پ.ک.ک را مورد ارزیابی قرار داد.

دوران کالکان در یادداشتی که در وبسایت pkk-online منتشر شده خاطرنشان می‌کند که خط رهبری در نیم سده گذشته در مبارزه علیه مصائب و آلام تاریخی مقاومت بی‌وقفه تاریخ‌ساز را به پیش برده و پیشرفت‌های بسیار ارزشمندی را آفریده است. کالکان یادآور شد که مقاومت پ.ک.ک در ۴٣مین سال را نباید با مقاومت‌های سال‌های قبل آن مقایسه کرده و افزود، در این سال مقاومت جنگ خلق انقلابی به شیوه‌ای همه‌جانبه به پیش برده شده است.

برگردان فارسی متن یادداشت کالکان را در زیر بخوانید؛

"پ.ک.ک به بردگی پایان داد، آزادی پیروز شد

مبارزه رهبری ما به نیم سده می‌رسد. این برهه در تاریخ کوردستان زیباترین، بامعنی‌ترین، اراده‌مندترین و بزرگترین مبارزه است. به مناسبت سالگرد تأسیس پ.ک.ک، هر کسی چه دوست و چه دشمن بیش از هر زمان دیگری در مورد واقعیت پ.ک.ک به بحث می‌نشینند، در واقع می‌خواهند به شیوه‌ای کلی و واقعی آنرا درک کنند.

قبل از هر چیز با ظهور پ.ک.ک بردگی پایان یافت، آزادی به پیروزی رسید. دروغ و اشتباه از میدان رخت بربست، حقیقت و راستی طلوع کرد. شخصیت و جامعه کورد هر گونه تحجر و کهنه‌پرستی را درهم درید و به سطح زندگی آزاد و واجد اراده دست یافت. از نابودی ملی کورد که توسط حاکمیت زورگوی رژیم‌های قاتل، استعمارگر و فاشیست به مرحله اجرا گذاشته شده بود جلوگیری شد، بر اساس خط آپویی تاریخ زندگی و رستاخیز موجودیت خلق کورد آغاز شد. رستاخیز آزاد و میلاد واقعی در کوردستان آغاز گردید.

با شور و شوقی بزرگ در آستانه عید سالگرد تأسیس حزبمان هستیم. درک واقعیت رهبری و حزب بسیار مهم است، باید تلاش کنیم این واقعیت را به شیوه‌ای کلی و صحیح درک کنیم. به شیو‌ه‌ای صحیح از سال‌های آتی حزب و مبارزه استقبال کرده و در آن سال‌ها به شیوه‌ای صحیح زندگی کنیم. قبل از هر چیز لازم است که واقعیت پ.ک.ک که حزب رهبری و شهیدان است را به درستی درک کنیم.

بر این اساس با شور و شوق بی‌پایان به استقبال عید سالروز تأسیس حزب می‌رویم. ما واقعیت‌های حزبمان را با روح و با احساسات خویش نیرومندانه درک می‌کنیم. همزمان حقایق حزبمان، حقیقت رهبری و شهیدان را به خوبی درک می‌کنیم. اینجاست که به عمق اهمیت تاریخ پ.ک.ک پی می‌بریم و به ویژگی‌ پیشاهنگی آن می‌رسیم. همچون همیشه ما ۴۴مین سال تأسیس حزبمان را بر اساس خط رهبری و شهیدان به کارزار بازتأسیس حزب مبدل می‌کنیم.

با درک به اینکه به تمامی وظایفمان در این راستا عمل کنیم و کارزار «روز آزادی فرارسیده است» را به پیروزی برسانیم، ما بر اساس خط رهبری و شهیدان، برای حزبی سازی صحیح و کارامد، توان خود را در نوآوری و اراده نیرومندتر می‌کنیم.

راه پیمایی نیم سده رهبری، همچون راه پیمایی پیغمبران علیه بزرگترین ظلم و ستم‌های تاریخ، یک مبارزه‌ی تاریخی است و ارزشمندترین دستاوردها را خلق کرده است. آشکار است که هر سال از تاریخ ۴٣ ساله پ.ک.ک با مبارزه بی‌وقفه پ.ک.ک علیه دشمن قاتل و فاشیست سپری شده است، سختی‌ها و مصائب بسیاری از میان برداشته شده و در نتیجه بر اساس آزادی و موجودیت کوردها دستاوردهای بزرگ تاریخی عمده‌ای آفریده شد‌ه‌اند.

بله، هر سال از مبارزه پ.ک.ک به سالی بزرگ از مباره مبدل شد. نیروهای استعمارگر – جنایت‌کار مسئله کورد را پدید آوردند، همیشه به شیوه‌ای وحشیانه به حزبمان که مبارزه آزادی کوردستان را به پیش می‌برد حمله‌ور شدند، رهبری، کادر، گریلا، سازمان‌های زنان و جوانان و سمپاتیزان‌های آن را هدف قرار دادند.

همچون جنبش پ.ک.ک آماج حملات سازماندهی شده، مدون، منطقه‌ای و جهانی به منظور نابودی و تسویه قرار گرفتیم. نیرویی که این حملات را به پیش برد فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ است. این دیکتاتوری فاشیست تلاش نمود تا از پ.د.ک به عنوان بخشی از حملات برنامه‌ریزی شده استفاده کند.

خلاصه اینکه نظام مدرنیته سرمایه‌داری جهانی با دامن زدن به مسئله کورد، موقعیت‌پرستی رژیم‌های دولت‌-ملت‌گرای فاشیست خاورمیانه، نوکری و خیانت کورد به شیو‌ه‌ای مشترک و هماهنگ شده در سال گذشته به ما حمله‌ور شدند.

خب، نیروهایی که این حملات مدون را مدیریت کردند و آنانی که در حمله شرکت کردند چه هدفی را در سر داشتند؟ آشکار است که می‌خواهند رهبر آپو و واقعیت پ.ک.ک را بی‌تأثیر کنند، بارزانی و همدستان کورد را بیشتر تضعیف کنند و به تمامی تحت کنترل خویش درآورند، بر این اساس نیروهای آزادیخواه و دمکراتیزاسیون کوردستان بر منطقه و جهان را از میان بردارند، سیستم منفعت‌پرست خود در جهان و منطقه، سیستم‌های مدرنیته‌ کاپیتالیسی و کهنه‌پرستی را بر سر پا نگه‌ دارند.

در غیر اینصورت نمی‌توانیم مقاومت سال ۴٣، همچنین حملات و مقاومت‌های ٣-۴ سال اخیر را همچون گذشته ببینیم. در هجمه‌ی این سال‌ها بیش از همه گردانندگان پ.د.ک بکار گرفته شدند. حکومت بارزانی در واقعیت یک حکومت بی‌فایده است. موضع آن فراتر از همکاری و خیانت است. بسیار به مفهوم «خر حامل مین» طرح شده از سوی رهبر آپو شباهت دارد. به رغم آنکه کرکوک و اطراف آن را از کف داد، ریاست آن توسط آمریکا و رژیم ترک برکنار شد، موضع مسعود بارزانی موضع تسلیم شدن و گردن نهادن بوده است. برای از دست ندادن آنچه برایش باقی مانده است به هر خواسته‌ای تن می‌دهد. دقیقا همچون یک جاسوس به فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ خدمت می‌کند. گویا اگر پ.ک.ک از بین رفته و تصفیه شود کوردستان به دست آنان می‌افتد، آرزو و حساب و کتاب آنها این است. اما خود می‌دانند که اینچنین نیست. به چنان فلاکت و بن‌بستی گرفتار شده‌اند که گویا به خویش قبولانده‌اند که "تا هر جا بتوانیم زندگی کنیم، از فرصت‌های پیش رو هر اندازه بتوانیم بهره بگیریم".

اگر نه، آنها خوب می‌دانند که اگر پ.ک.ک نباشد و یا تضعیف شود آنها هم نخواهند بود. می‌دانند که حمله تنها علیه پ.ک.ک نیست، در رأس همه کرکوک بر علیه خود آنان است. می‌خواهند پ.د.ک را به نوکری بیشتر وادار کنند. حکومت و فرمانده‌های رژیم ترک آشکار می‌گویند که در این راستا با کوردها رابطه برقرار کرده‌اند. در این مورد چیزی برای گفتن باقی نمانده است. با این همه پ.د.ک مثل سر حملات فاشیستی و جنایت‌کارانه، مثل پاهای آن و مثل دست‌های آن عمل می‌کند.

ما همچون جنبش و خلق در ۴٣مین سال مبارزه پ.ک.ک با چنین هجمه‌ی گسترده و برنامه‌ریزی شده روبرو شدیم و علیه آن نیز مقاومتی سرتاسری، جنگ انقلابی را به پیش بردیم.

این حملات نخست رهبر آپو و در کل پ.ک.ک را هدف قرار دادند. حصر و انزوای امرالی را تشدید کردند.

همچنین حملات همه‌جانبه‌ای را علیه گریلاهای ما انجام دادند. در چهاربخش کوردستان با روابط پیچیده و توافق‌های جداگانه میزان حملات به گریلاهای ما را به بالاترین سطح رساندند. حملات جنبش زنان و جوانان ما را هدف قرار دادند. زنان و جوانان را تحت بیشترین فشارها قرار دادند، آنان را به قتل رساندند و یا دستگیر کردند. آحاد خلق، کارگران و زحمت‌کشان را هدف قرار دادند. سیاست دمکراتیک را هدف قرار دادند. حتی اگر احزاب سیاست دمکراتیک همچون ه.د.پ را توقیف نکرده باشند اما آنها را با فشارها و سرکوب‌های بیشتر از قتل‌عام مواجه کردند. علیه تمامی این حملات ما جنبش و خلق، نیروهای انقلابی- دمکراتیک تلاش نمودیم که استراتژی جنگ خلق انقلابی را با مقاومت همگانی آزادی و دمکراسی به پیش بریم.

بدون شک علیه حملات مذکور مقاومت بزرگی علیه فشار و شکنجه بویژه در امرالی نشان داده شد. علیه حملات سنگین نظام شکنجه و انزوای امرالی بزرگترین مقاومت تاریخی آزادیخواهانه شکل گرفت. مقاومت امرالی یکی از بزرگترین پیروزی‌های تاریخ را کسب کرد. دشمن فاشیست و جانی به هر کاری دست زده و هر مقدار به فشار و شکنجه دست زد، هر اندازه به قتل‌عام متوسل شد اما نتوانست رهبری ما و جنبش ما را به اندازه یک سر سوزن از خط مقاومت دور کند. مقاومت بزرگ طولانی‌مدت، معنی‌دار و نیرومند تاریخ ما در این مرحله و در امرالی شکل گرفت. مقاومت رهبری ما موضع، اراده و عزمی را نشان داد که علی‌رغم هر گونه فشار و قتل‌عام، اعمال سرکوبگرانه و نابودی را خنثی کرد. موضع رهبری پیروزی را کسب کرده و شاید بامعنی‌ترین و بزرگترین پیروزی در این برهه باشد.

بدون شک در این مرحله بزرگترین مقاومت را نیروهای گریلای ما به نمایش گذاشتند. به شیوه‌ای عملی پیشاهنگی این مقاومت را برعهده گرفتند. بویژه در خلال مقاومت انقلابی جنگ هفتانین، از مناطق حفاظتی میدیا تا سرحد، درسیم، مردین، از روژاوا و باشور نیروهای آزادیبخش در میدان مقاومتی تاریخی را نشان دادند. قهرمانی در ورخله، زندورا، تپه سور، قهرمانی در آواشین، متینا و زاپ تکرار مبارزات گذشته نبودند. همگی تازه‌اند، یعنی بازگو کننده تحولات نوین هستند. به همین دلیل فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ به هر جنایت ضدبشری دست می‌زند، سلاح‌های شیمیایی را بکار می‌گیرد اما نمی‌تواند یک میلی‌متر گریلا را به عقب براند و مزدوریگری آ.ک.پ-م.ه.پ نمی‌تواند در مناطق حفاظتی میدیا به پیروزی دست یابد. در آستانه فروپاشی و اضمحلال قرار گرفته‌اند.

به واقع مقاومت گریلا با هدف خنثی کردن حملات سراسری که با هدف امحا و تسویه آغاز شده بودند نقش پیشاهنگی را به انجام رساند. در سخت‌ترین شرایط مقاومت کردند. بزرگترین محدودیت‌ها را پشت‌ سر گذاشتند. عزم نستوه گریلا را در مقابل هر نوعی از فشار و حمله به همه نشان دادند.

همچنین با پیشاهنگی حزبمان و گریلاها، جنبش‌های جوانان و زنان نیز مقاومت کردند. زنانی که هدف هجمه فاشیست‌های جانی قرار گرفته و آماج تعرض، تجاوز و قتل‌عام واقع شده بودند به رغم شرایط طاقت‌فرسا حملات را خنثی کردند و علیه حملات نقش پیشاهنگ را به انجام رساندند. زنان کورد در چهاربخش کوردستان مقاومت کردند. این مقاومت خود را در ترکیه، اروپا و جهان گسترش دادند. با مقاومت خود اتحاد زنان را در منطقه و جهان محقق کردند. این مقاومت آنان برای اینکه به سطح خط آزادی زن آپویی و انقلاب آزادی زن دست یابد هزینه‌های بزرگی را متحمل شده است. از یکسو تأثیر ایدئولوژیک بزرگی را بر جای گذاشتند و از سوی دیگر به نیروی قابل توجه در فعالیت‌ها برای درهم شکستن حملات فاشیستی آ.ک.پ-م.ه.پ در کوردستان مبدل شدند، در این عرصه نقش پیشاهنگ را به انجام رساندند. نشان دادند که انقلاب آزادی زن در برهه پیش رو به شالوده اساسی تحولات اجتماعی مبدل شده است و این مهم را به شیوه‌ای واضح اثبات کردند.

جنبش جوانان ما در هر چهاربخش کوردستان و خارج از میهن همگانی شد، روح و دینامیسم جوانی را زنده نگاه داشت و علیه حملات فاشیستی مقاومتی بزرگ را از خود نشان داد. خلقمان در هر چهاربخش کوردستان و خارج از میهن جنگ انقلابی خلق را با مقاومت خویش به پیش بردند و هرگونه حمله و خطر را نقش بر آب کردند.

مبارزه آزادی کوردستان در سال گذشته با مقاومت خود در سطح جهان گسترش بیشتری یافت. از آسیا تا آفریقا، آمریکا و اروپا بسط یافت، به نیروهای چپگرا، سوسیالیست، زنان و جوانان، کارگران و زحمت‌کشان رسید. واقعیت رهبری ما را از لحاظ سطح فعالیت و گسترش خط مقاومت یعنی از لحاظ خط فکری و در چارچوب کارزار آزادی رهبر آپو در تمامی جهان گسترش داد، به جوامع بشری شناخته شد و برای آزادی فیزیکی مبارزه‌ای جهانی را به پیش برد.

در چنین شرایطی که نیروهای فاشیست و قاتل و اطرافیان نوکر-خائن چنان می‌پنداشتند که پ.ک.ک را تحت فشار قرار داده، امحا و تسویه کنند و با حمله آنرا تضعیف نمایند، جنبش ما که برخاسته از مبارزه علیه کودتای ١٢ سپتامبر می‌باشد کارزار مقاومت را با عنوان «حصر، اشغالگری و فاشیسم بس است! زمان آزادی فرا رسیده است» آغاز کرد. کارزار درهم شکستن تمامی حملات فاشیستی، فروپاشی فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ، درهم شکستن سیستم شکنجه و انزوا و حصر، آزادی فیزیکی رهبر آپو را سرلوحه مبارزه قرار داده و اینچنین به بزرگترین کارزار مقاومت مبدل گردید.

این کارزار نیروهای پ.ک.ک، شکست‌ناپذیری آن را یک بار دیگر نشان داد. به شیو‌ه‌ای واضح نشان داد که هیچ حمله‌ای نمی‌تواند پ.ک.ک را از میان بردارد، آنرا عقب نگه‌ دارد و از مقاومت دور کند.

جنبش آزادیخواهانه ما در چارچوب کارزار «روزِ آزادیست» در چهاربخش کوردستان و جهان علیه نگرش و سیاست فاشیست-جنایت‌پیشه بزرگترین مبارزه را شعله‌ور کرده و وارد ۴۴مین سال حیات حزب و مبارزه می‌شود.

نه تنها خلق کورد، جوانان، زنان و حزب و گریلا، بلکه تمامی ستمدیدگان و بشریت علیه فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ گرداگرد آزادی فیزیکی رهبر آپو متحد می‌شوند، ما اینچنین وارد سال تازه حزب می‌شویم. این وضعیت برای نخستین بار روی می‌دهد. به شیوه‌ای کاملا آشکار دیده می‌شود که سال ۴۴ علیه حملات فاشیسم- جنایتکارانه به سال نیرومند مقاومت، به سال فعالیت مدون تبدیل شده و همچنین به سالی برای به ثمر نشستن مقاومت «زمان آزادیست» و فروپاشی فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ مبدل می‌گردد."