جنبش آزادی جامعه‌ی کوردستان کمکهای جمع‌آوری شده را به هلال احمر کوردستان تحویل داد

جنبش آزادی جامعه‌ی کوردستان (جنبش آزادی) برای حمایت از آسیب‌دیدگان شمال و روژآوای کوردستان کمکهای جمع‌آوری شدە را به هلال احمر کوردستان تحویل داد.

در راستای ادامەی کمک‌رسانی به شهروندان باکور و روژآوای کوردستان که در پی زمین‌لرزەی روز ششم ماه جاری میلادی روبروی خسارات سنگین جانی و مادی شدەاند، امروز جنبش آزادی جامعه‌ی کوردستان کمکها را به هلال احمر کوردستان رساند.

جنبش آزادی جامعه‌ی کوردستان با حضور تارا حسین ریاست مشترک این حزب، کمکهای جمع‌آوری شدەی شهروندان سلیمانیه را به نمایندگی هلال احمر کوردستان در شهر سلیمانیه تسلیم کرد تا به دست خلق آسیب‌دیدەی باکور و روژآوای کوردستان برسانند.

کمکهای مردمی جمع‌آوری شده توسط جنبش آزادی جامعه‌ی کوردستان که به هلال احمر کوردستان تحویل داده شد شامل لباس و مواد خوراکی بود.

تارا حسین ریاست مشترک جنبش آزادی جامعەی کوردستان گفت: از هلال احمر کوردستان تشکر می‌کنیم که کمکها را به شیوەی درست و امین به شهروندان زلزلەزده می رساند.

همچنین غسان حسن مدیر شعبەی هلال احمر کوردستان در سلیمانیه اعلام کرد که از تلاشهای مستمر جنبش آزادی قدردانی می‌کنیم که همواره دلسوز کوردها هستند و حالا هم با این کارشان نشان دادند که دلسوز میهن و خلقش هستند.

بامداد روز ششم ماه جاری میلادی چندین زمین‌لرزه که بزرگترین آنها 8.۷ درجه در مقیاس ریشتر بود، بخشی از مناطق باکور کوردستان، ترکیه، روژآوای کوردستان و سوریه را لرزاند و تا هم‌اکنون شمار قربانیان آن در باکور کوردستان و ترکیه به تقریبا 50 هزار نفر رسیده که گمان می‌رود افزایش یابد.

پس از این حادثه شهروندان باشور کوردستان برای رساندن کمکهایشان به آسیب‌دیدگان این زلزله، در شهرهای مختلف به جمع‌آوری کمکهای بشردوستانه اقدام کردند.