مجلس زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها: حاکمیت آتش‌افروزی در میان جامعه را شعله‌ور می‌کند

عایشه آجار باشاران سخنگوی مجلس زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها اعلام نمود که علت بحران اجتماعی در کشور انزوای تشدید شده بر امرالی بوده و در این باره اظهار داشت که حاکمیت نمی‌تواند بحران را متوقف یا کنترل کند، به همین دلیل در میان جامعه آتش‌افروزی را گسترش می‌دهد

عایشه آجار باشاران سخنگوی مجلس زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها در رابطه با موضوعات روز در دفتر مرکزی این حزب  نشست خبری را برگزار کرده و تحولات باکور کوردستان و ترکیه را مورد ارزیابی قرار داد.

درود به مبارزات زنان ایزدی

باشاران نخست به قتل‌عام شنگال اشاره در ۳ اگوست اشاره کرده و اظهار داشت: ۷ سال از قتل‌عام شنگال گذشته است و از سرنوشت ۳ هزار ایزدی همچنان اطلاعی در دست نیست. در این فرایند سخت و دشوار زنان ایزدی همچنان استوار و پا برجا حضور خود را حفظ کرده‌اند. با عزم راسخ و فرهنگ خود حیاتی جدید را ایجاد کرده‌اند. ما به مبارزه زنان ایزدی درود می‌فرستیم. قتل‌عام ایزدیان تا کنون در بلژیک و هلند به رسمیت شناخته شده است و باید در تمام کشورهای جهان این قتل‌عام به رسمیت شناخته شود.

خانواده دده‌اوغولاری بنا به سخنان و گفته‌های حاکمیت به قتل رسیدند

باشاران در بخش دیگری از سخنان اظهار داشت که مدت زمان زیادی است که حاکمیت در ترکیه سیاستهای نفرت پراکنی را گسترش داده و با همین سیاست بوده است که در منطقه مرام خانواده دده‌اوغولاری به قتل رسیدند.

باشاران اظهار داشت که بعد از حمله به این خانواده، منزل و زندگی آنها را هم به آتش کشیده‌اند، دولت از ملی گرایان افراطی که این  خانواده را به قتل رسانده‌اند دفاع کرد اما از خانواده دده‌اوغولاری حفاظت نکرد.

باشاران در ادامه سخنان خود اعلام نمود: مانند به قتل رساندن دنیز پویراز، حمله نژادپرستانه در آلماداغ انتالیا نیز صورت گرفته است. این رویداد به عنوان رویدادی جداگانه در رسانه‌ها پوشش داده است، اما ما اطلاع داریم که این حمله نیز حمله‌ای نژادپرستانه به شمار می‌رود. سیاستهای نفرت‌پراکنی به حملات نژادپرستانه منتهی می‌شود. ما این مسئله را از قتل‌عام سیواس، مادیماک و شنگال یاد گرفته‌ایم. حاکمیت مقصران را مجازات نمی‌کند.

حاکمیت می‌خواهد به پنهان‌کاری در مورد جنایات صورت گرفته ادامه دهد

حزب دمکراتیک خلق‌ها و کورد را مقصر آتش‌سوزی جنگل‌ها معرفی می‌کنند. این اقدام نشان می‌دهد که کورد با چه سطحی از حملات نژادپرستانه روبرو مانده است. حاکمیت اعتراف می‌کند که نمی‌تواند بحران زیست محیطی و جهانی را درک کند. اما حاکمیت قبول نمی‌کند که سالیان درازی است که همه چیز این مملکت در راستای رانت و اقتدار خود بکار گرفته است. دولت عدم توانایی خود را در اطفای جنگل‌ها قبول نکرده و حزب دمکراتیک خلق‌ها و کورد را به عنوا متهم و مقصر آتش‌سوزی جنگ‌لها  معرفی می‌کند. از این طریق مبنایی را برای آغاز کردن حملات نژادپرستانه ایجاد می‌کند. حاکمیت می‌خواهد که جنایات صورت گرفته را همچنان پنهان کند.

۲۵۳ روز اعتصاب غذا

باشاران در ادامه سخنان خود اظهار داشت که در نتیجه سیاستهای جنگ‌طلبانه علیه آقای اوجالان در امرالی، انزوای شدیدی علیه ایشان در جریان است. در اعتراض به انزوا ۲۵۳ روز است که زندانیان دست به اعتصاب غذا زده‌اند. زمانیکه انزوا تشدید شد، همان زمان بحران اقتصادی و اجتماعی هم شروع شد. اصرار بر تداوم انزوا به معنای گسترش خشونت است.

در بخش دیگری از این نشست خبری باشاران ضمن اشاره به برگزاری دومین کنفرانس زنان خاورمیانه و شمال آفریقا در روزهای ۳۰ و ۳۱ ژوئیه اظهار داشت: ما مشاهده کردیم که تمام زنان از مسائل و مشکلات مشترکی برخوردارند. اگر مشکلات و مسائل ما مشترک باشند، باید مبارزات ما نیز مشتکر باشند. در بیروت تصمیماتی برای شکل‌گیری ائتلاف زنان دمکرات گرفته شده است.

خلق از حزب دمکراتیک خلق‌ها دفاع می‌کند

باشاران در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که حزب دمکراتیک خلق‌ها برای حیاتی جدید ایجاد شده است و برای دست‌یابی به این حیات جدید ما مدعی هستیم. حمله به حزب دمکراتیک خلق‌ها و تهدید به تعطیلی این حزب نه فقط تهدید علیه ما، بلکه تهدید و ارعاب تمام شهروندان بوده و باید علیه این اقدامات موضگیری شود. ما به عنوان مجلس زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها کارزاری را برای عدالت برای زنان آغاز کرده بودیم و در مرحله دوم این کارزار در مقابل فقر علیه زنان مبارزاتمان را گسترش می‌دهیم. ما هر روز در میادین حضور داشته و حضور پیدا می‌کنیم.  زنان اجازه نمی‌دهند که این تعطیل شود. علیه قتل‌عام زنان باید از حزب دمکراتیک خلق‌ها دفاع شود. دفاع از این حزب به معنای دفاع از تمام زنان و برابری است. ما زنان علیه سیاستهای انزوای مبارزه می‌کنیم. علیه مرگ همیشه ما از زندگی دفاع می‌کنیم. باید نسبت به این نکته واقف باشند که این عصر، عصر زنان است. زمان آزادی زنان است.