ناکامی رسانه‌‌های رژیم جمهوری اسلامی در سانسور فقر و نداری مردم

فقر و نداری در جامعه تحت حاکمیت نظام ایران چنان گسترش یافته که رسانه‌های دولتی توان سانسور آن را ندارند

در حالی که به روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ نزدیک می شویم، بیشتر شاهد اعتراضات کارگران و سایر اصنافی هستیم که برای بدست آوردن مطالبات خود دست به تجمع می زنند. دامنه فقر آنقدر گسترده شده که رسانه‌های دولتی هم دیگر توان سانسور آن را ندارند.

احمد میدری معاون سابق وزارت کار ایران در گفتگوی با شبکه دو تلویزیون دولتی گفت در سال‌هایی که با تورم شدید روبرو بودیم جمعیت زیادی زیر خط فقر و فقر شدید قرار گرفتند.

او گفت اگر کسی نتواند خوراک خود را تأمین کند در فقر شدید قرار می‌گیرد که بر اساس بررسی‌ها حدود چهار درصد مردم ایران در این فقر قرار دارند. ادعای چهاردرصدی او البته در حالیست که وزارت کار مهرماه امسال اعلام کرد بیش از یک سوم جمعیت ایران در فقر مطلق زندگی می‌کنند.

سید موسی میرجهانمردی دبیر اجرایی خانه کارگر بوشهر هم به خبرگزاری ایلنا گفته سفرەی کارگران خالیست. او گفت دستمزد کارگران به اندازه‌ای پایین است که کمتر کارگری زیر خط فقر قرار ندارد.

علی ترکاشوند، دبیراجرایی خانه کارگر شهر ری نیز به همین خبرگزاری دولتی گفته با افزایشِ ۵۰ درصدی حقوق هم چرخ زندگی نمی‌چرخد. او در اعتراض به پرداختِ عیدی یک و نیم میلیون تومانی به بازنشستگان گفت آیا مسئولین نمی‌دانند با عیدی یک و نیم میلیون تومانی هیچ کاری نمی‌توان انجام داد؟