سکوت دولت دمشق و نیروهای مداخله گر سوریه در برابر اظهارات یاسین آکتای

سکوت اشغالگران و دولت دمشق و نیروهای مداخله گر سوریه در برابر اظهارات یاسین آکتای مشاور رئیس جمهور ترکیه در خصوص اشغال شهر حلب از سوی ترکیە ادامە دارد.

مشاور رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، یاسین آکتای، مدعی شد که اظهارات وی در مورد اشغال حلب توسط ترکیه یک موضع شخصی بودە و نە یک اظهارنظر سیاسی و ربطی به حزب عدالت و توسعه و دولت ترکیه ندارد. اما دولت اردوغان در مقابل این اظهارات تا کنون نظری ارائە ندادە است.

یاسین آکتای روز گذشتە  طی گفتگویی با وبسایت میادین گفت: برای بازگشت آوارگان سوری نیازی به واگذاری حلب به ترکیه نیست، اما سازمان ملل می تواند مسالە حلب را مدیریت کند تا فضای امنی برای پناهجویان سوری فراهم کند. آکتای در اظهارات قبلی مربوط به بازگشت آوارگان سوری به کشورش خواستار بازگشت  حلب بە حاکمیت ترکیه شده بود.

همزمان برخی رسانه های مرتبط با دولت دمشق اعلام کردند که در صورت نزدیکی بین دولت دمشق و دولت اشغالگر ترکیه، دولت ترکیه آماده عقب نشینی از تمامی مناطق سوریه است. تاکنون نه دمشق و نه ایران که بر حلب و حومه آن و به ویژه شهرک های نیبل و زهرا تسلط دارند، هیچگونە موضعی رسمی در برابر این اظهارات اتخاذ نکرده اند. روسیه که برای نزدیک کردن مواضع دولت دمشق و دولت ترکیه میانجیگری می کند، تا کنون هیچگونە واکنشی به اظهارات یاسین آکتای نشان نداده است.