نیروهای سوریه دمکراتیک: ادعای وزارت دفاع ترکیه کذب محض است

ق.س.د در بیانیه‌ای اعلام کرد که ادعای دولت ترک در مورد شهادت ۶ مبارز واهی است و به هیچ عنوان واقعیت ندارد.

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای سوریه دمکراتیک (ق.س.د) در واکنش به ادعای وزارت دفاع رژیم ترک بیانیه‌ای منتشر کرد.

ق.س.د اعلام کرد که ادعای دولت ترک در مورد شهادت ۶ مبارز این نیرو کذب محض بوده و هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد.