میت از ساکنان شمال و شرق سوریه چه می‌خواهد؟

اعترافات چند جوان بازداشت شده که فریب سازمان میت را خورده‌اند زوایای نقشه‌ی کثیف دولت ترک را روشن می‌کند

سازمان استخبارات ترک (میت) از شهروندان شمال و شرق سوریه چه می‌خواهد؟ به چه نقشه‌های کثیفی دست زده است؟ چگونه کرامت و شخصیت جوانان این منطقه را زیر پا له می‌کند؟ اعترافات چند جوان بازداشت شده که فریب سازمان میت را خورده‌اند زوایای نقشه‌ی کثیف دولت ترک را روشن می‌کند.

سازمان‌های امنیتی شمال و شرق سوریه در ماه‌‌های اخیر چند شبکه مخفی از همکاران میت در این منطقه را شناسایی و بازداشت کردند. اعضای میت در اعترافات خود پرده از نقشه‌های کثیف رژیم ترکیه برمی‌دارند.

دولت ترکیه از آغاز انقلاب روژاوا در ١٩ ژوئیه ٢٠١٢ به انحای گوناگون دست به توطئه‌ علیه خلق‌های شمال و شرق سوریه زده است. ترکیه سال‌ها در لوای داعش، النصره و القاعده به جنایت علیه ساکنان این بخش از سوریه پرداخت. ترکیه پس از ناکامی گروهک‌های تبهکار و مزدورش اینبار خود رأسا به فتنه دست زد و تشکیل خبرچینان و مزدوران محلی را در رأس برنامه‌های خود قرار داد.

دولت ترکیه با خودفروشان چه خوابی برای ساکنان شمال و شرق سوریه دیده است؟ این جاش‌ها را چگونه به کار می‌گیرد؟ جاش‌های ترکیه به چه شیوه‌هایی فعالیت می‌کنند؟ هر کدام از خودفروشان، تخریب کدام بخش از جامعه را بر عهده گرفته‌اند؟

خبرگزاری هاوار اعلام کرد در سلسله گزارش‌هایی به افشای هویت جاش‌های رژیم ترکیه در شمال و شرق سوریه می‌پردازد.