۵ عفرینی دیگر از سوی نظامیان رژیم اشغالگر ترک ربوده شدند

جنایت‌های رژیم اشغالگر ترکیه علیه شهروندان عفرین اشغالی ادامه دارد. مزدوران ترکیه روز ٢۴ آگوست در حمله به روستای گرزل از توابع شیراوا حداقل ۵ غیرنظامی را ربودند.

بنابر گزارش‌های دریافتی مزدوران رژیم اشغالگر ترکیه به جنایت‌های ضدبشری علیه ساکنان عفرین اشغالی ادامه می‌دهند. تبهکاران وابسته به آنکارا روز دوشنبه ٢۴ آگوست در حمله به روستای گرزل پنج نفر را ربودند. اسامی چهار نفر از ربوده‌شدگان به این شرح است: احمد ابیش ذکریا (۴٢ ساله)، یاسمین عبدو ابراهیم، ولید جومانا علی (۵۵ ساله)، صبحی جومانا علی (۶٠ ساله) و احمد علو ایبیش علی (۵٨ ساله).

رژیم اشغالگر ترک در عفرین و مناطق دیگر اشغالی به ربودن شهروندان و باجگیری تحت نام فدیه ادامه می‌دهد. در این میان تعدادی از ربوده شدگان از سوی نظامیان ترک کشته می‌شوند. از وضعیت تعداد زیادی از ربوده‌شدگان خبری در دست نیست.

در یک هفتنه در روستای آخجله از توابع جندرس کانتون عفرین اشغالی جوانی ٢١ ساله به نام خلیل ابرهیم ربوده شد و از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست.

روز ٢۴ آگوست نظامیان اشغالگر ترک در حمله به منزل فردی به نام عبدالله حسین مصطفی نامبرده را مورد شکنجه قرار داده و پول‌ وی را دزدیدند.

روز ١٩ آگوست یک کودک ١۴ ساله به نام سلو احمد شاشو در روستای دارگری بخش مباتا از سوی مزدوران ترکیه ربوده شد.

روز ١٨ آگوست محمد نوری شیخو (۵٠ ساله) و عبدالرحمن نوری شیخو (۴۵ ساله) اهل روستای چولاقا از توابع جندرس ربوده شدند.

روز ١٣ آگوست محمد قربن مامدی اهل روستای خلنیر در بخش شیا ربوده شده و از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست.

روز ٨ آگوست حسین عبدالرحمن عثمان (۶٨ ساله)، عزت محمد عثمان (۵٨ ساله)، خلیل عزت عثمان (٢٣ ساله)، مصطفی علوش (۴۶ ساله)، عثمان محمد رشو (۶۵ ساله) و فریده عبدو (٣۵ ساله) اهل روستای چولاقا ربوده شدند.