برگزاری سومین نشست کمیته نظارت در روژآوا

کمیته نظارت و بررسی به منظور ارائه گزارش و بررسی ماهانه کمیته‌های امنیتی سومین نشست خود را در حسکه برگزار کرد.

کمیته نظارت نشست سوم خود را با تصمیمات مهم در خصوص پرونده امنیتی برگزار کرده و روز گذشته این نشست خاتمه یافت. طبق اطلاعات یکی از اعضای این نشست، تصمیمات مهمی در این رابطه گرفته شده و دفتر امور زندانیان از سوی نیروهای امنیت داخلی افتتاح می‌شود.

کمیته نظارت سومین نشست خود را با مشارکت ۱۶ نهاد، مظلوم عبدی فرماندهی کل نیروهای سوریه دمکراتیک، امینه عمر ریاست مشترک مجلس سوریه دمکراتیک و عبید حامد المحبش ریاست مشترک خودمدیریتی شمال-شرق سوریه در شهر حسکه در روژآوای کوردستان برگزار کرد.

این نشست پشت درهای بسته برگزار شد. بعد از برگزاری نشست، اعضای کمیته اداری، کمیته اقتصادی، کمیته امنیت، گزارش‌های ماهانه خود را قرائت کرده و پیشنهادات خود را ارائه کردند.

در رابطه با تصمیمات گرفته شده در این نشست، ثابت جوهر عضو کمیته امنیت با خبرگزاری هاوار گفتگو کرد.

جوهر در رابطه با این نشست و تصمیمات اخذ شده اعلام کرد: در این نشست در مورد پرونده امنیتی بحث و گفتگو به عمل آمده و خصوصا در مورد زندانیان تصمیماتی اخذ شده است. ثابت جوهر در این باره به هاوار نیوز گفت: ما در این باره تصمیم گرفتیم که هیچ نیروی امنیتی از این حق برخوردار نیست که بدون دستور مراجعه قضایی به جایی حمله کرده و شخصی را دستگیر کنند، البته این مسئله موارد مرتبط به ترور را در بر نمی‌گیرد، البته بعد از دستگیری لازم است که  این مسئله به اطلاع دادگاه رسانده شود.

جوهر در ادامه افزود زمان بازداشت ۴۸ ساعت است و طبق دستور دادگاه این زمان می‌تواند تمدید شود، در خصوص پرونده‌های مربوط به ترور نیز این زمان یک هفته است و بنابه دستور دادستانی می‌تواند به مدت یک ماه تمدید شود. ثابت جوهر در ادامه افزود: طبق هماهنگی‌های انجام شده با فرمانداری و دفتر امور زندانیان با نیروهای امنیتی، سه روز بعد از دستگیری اشخاص باید خانواده دستگیر‌شدگان نسبت به وضعیت فرد دستگیر شده کسب اطلاع کنند. طبق اطلاعات بدست آمده از این نشست، موارد ذیل به تصویب رسیده است:

بعد از خاتمه بازجویی، فرد دستگیر شده در اختیار زندان قرار می‌گیرد.

بعد از خاتمه بازجویی، پرونده فرد دستگیر شده در اختیار شورای عالت قرار می‌گیرد.

در مجالس عدالت تمامی مناطق، دفاتر مرتبط به امور زندانیان افتتاح می‌شوند.

غیر از پرونده‌های ترور، پیش از دستگیری، طی درخواستی از سوی دادگاه، فرد مورد نظر نسبت به حضور در دادگاه یا دستگیری خود اطلاع پیدا می‌کند.