حمید الفرج: عشایر عرب غیر از خودمدیریتی هیچ نیروی دیگری را نمی‌پذیرند

حمید الفرج رئیس عشیره ولد تایید نمود که عشایر عرب در مقاومت علیه دولت اشغالگر ترک با خودمدیریتی و نیروهای سوریه دمکراتیک همراه بوده و نسبت به توافق روسیه و دولت اشغالگر ترک به هزینه خلقهای منطقه اعتراض نمود.

عشیره ولد یکی از بزرگترین عشایر سوریه است و متکشل از ایلها و طوایف فراوانی است. حمید الفرج شیخ این عشیره در گفتگویی با خبرگزاری هاوار تایید نمود که در مقاومت در برابر حملات ارتش اشغالگر ترک و تبهکاران وابسته به آن در عین عیسی، عشایر عرب در کل و عشیره ولد به ویژه با نیروهای سوریه دمکراتیک همراه هستند. الفرج در ابتدای سخنان خود اظهار داشت که عشایر عرب به غیر از خودمدیریتی و مجلس سوریه دمکراتیک هیچ نیروی دیگری را نپذیرفته و این دو تنها نمایندگان  مشروع ما هستند. با مقاومت نیروهای سوریه دمکراتیک و خلقمان در مقابل وحشیانه ترین ترور در سطح جهان با مساعدتهای ترکیه به رهایی می‌رسیم.

عشایر و یلات عرب با نیروهای سوریه دمکرات همراه هستند

الفرج در این گفتگو اعلام کرد که ریش سپیدان و شیوخ منطقه در آینده‌ای نزدیک نشستی را برگزار کرده و با هدف تجدید پیمان با نیروهای سوریه دمکراتیک و تایید خط مشی دولت دمکراتیک، عدم تمرکز و برادری خلق‌ها، قبیله ولد با تمامی ایلات خود با مشارکت هیاتی از کوبانی، گری سپی و قامشلو زمینه‌سازی برای برگزاری کنفرانسی گسترده را در چند روز آینده برگزار می‌کند.

الفرج در بخش دیگری اط سخنان خود اظهار داشت که حکومت دمشق و دولتهای منطقه‌ای باید به رهبری خودمدیریتی در این منطقه اعتراف کرده و خصوصا بعد از تلاش‌های نیروهای سوریه دمکراتیک و خودمدیریتی برای نجات خلق‌های منطقه از شر داعش، شناسایی خودمدیریتی امری لازم به شمار می‌رود. الفرج در این گفتگو همچنین اعلام کرد که دولت ترک می‌خواهد که این سازمان را با عناوین دیگری احیا کرده و با اسامی دیگر آن را برای جنگ‌های خود در سوریه یا در عفرین یا در ارمنستان یا کشمیر مورد استفاده قرار دهد.

عشایر و ایلات عرب هیچگونه اعتمادی به روسیه ندارند

الفرج در بخش دیگری از گفتگوی خود در رابطه با سکوت روسیه در مقابل حملات دولت ترک به منطقه اظهار داشت: از توافق بین روسیه و دولت ترک اطلاع داریم. این توافق نشان می دهد که روسیه در منطقه ما یک نیروی تضمین کننده صلح و ثبات نیست. از همان ابتدا می‌دانستیم که دولت ترک دولتی تجاوزکار بوده و گروه‌های تبهکار وابسته به خود را در سوریه برای منافع خود جهت احیای عثمانیگری در قرن بیست و یکم مورد بهره برداری قرار می‌دهد. ما به نیروهای سوریه دمکراتیک و مجلس سوریه دمکراتیک اعتماد داریم که آنها بتوانند ما را از برخوردها و توطئه ها نجات دهند. ما بر این مسئله واقف هستیم که آنها می‌توانند امیدهای خلق‌های شمال-شرق سوریه و تحقق پروژه ملت دمکراتیک و برادری خلق‌ها را به نتیجه برسانند.

الفرج همچنین  نقش و توافق روسیه در منطقه را  به هزینه خلق‌های منطقه محکوم کرده و اعلام نمود که: ما با خون شهدایی که برای نجات منطقه به شهادت رسیده‌اند، معامله نمی‌کنیم. توطئه‌های دولت ترک در مقابل مقاومت نیروهای سوریه دمکراتیک و منطقه را در هم می‌شکنیم.

الفرج به این پرسش به سخنان خود خاتمه داد که در زمانیکه داعش و سازمانهای تروریستی دیگر تمامی مرزهای سوریه با ترکیه را اشغال کرده بودند، اردوغان کجا بود؟ چرا امنیت خود را انگونه که ادعا می‌کند در آن زمان تامین نکرد؟ اردوغان تنها به جنگ علیه مبارزات خلق منطقه که پروزه ملت دمکراتیک و برادری خلقها را دنبال می‌کنند، و تنها نمونه دمکراسی منطقه را نمایندگی می‌کنند پرداخته است.