کسانی که خواهان لغو سیستم آموزشی به زبان کوردی هستند، مطالبات دشمن را برآورده می‌کنند

احمد شیخو ریاست مشترک شورای حزب اتحاد دمکراتیک مناطق فرات اظهار داشت: کسانی که خواهان لغو سیستم آموزشی به زبان کوردی هستند، مطالبات دشمن را برآورده می‌کنند.

واکنشهای خلق در مقابله با درخواست‌های شورای میهنی کورد سوریه مبنی بر لغو سیستم آموزشی به زبان کوردی و بازگشت سیستم آموزشی حکومت دمشق افزایش می‌یابند. احمد شیخو ریاست مشترک شورای حزب اتحاد دمکراتیک مناطق فرات در رابطه با درخواست‌های شورای میهنی کورد سوریه در این رابطه اظهار داشت این درخواست‌ها در راستای منافع دشمن قرار داشته و همزمان تلاش برای تحقق خواسته‌های دشمنان خلق کورد است.

کسانی که خواهان لغو سیستم آموزشی به زبان کوردی هستند، مطالبات دشمن را برآورده می‌کنند

شیخو در این رابطه اظهار داشت که کسانی از مسئولیت تاریخی خود فرار می‌کنند، اتحاد ملی را به شروط خاص خود منوط می‌کنند و زمینه را برای تحقق اهداف دشمن فراهم می‌کنند، باید سیاستها و خط‌مشی خود را تصحیح کرده و فراتر از منافع شخصی و حزبی خود قدم بردارند.

در ادامه شیخو افزوده است که: ما اکنون در سده ٢١ قرار داریم، به رغم دستاوردهای فراوان، اما هنوز تقدیر خلق کورد مشخص نیست. کسانی که خود را کورد می‌دانند باید از این دستاوردها حفاظت کنند، زیرا تقدیر تمامی کوردها به هم پیوسته است. 

احمد شیخو اظهار داشت که حزب هدف نیست، بلکه وسیله دست‌یابی به هدف است. زمانیکه حزب به هدف تبدیل شود آن زمان است که مشکلات خود را عیان می‌کنند، به همین دلیل لازم است که منافع احزاب به کناری گذاشته شود و برای منافع کورد-کورد قدم برداشته شود. در رابطه با درخواستهای شورای میهنی کورد سوریه مبنی بر لغو سیستم آموزشی به زبان کوردی شیخو افزود: زبانی را سال‌های حسرت اموزش به ان را داشتیم امید و حسرت هر کوردی است. لازم نیست همدیگر را فریب دهیم، کسانی که خواهان لغو این سیستم هستند، در حقیقت برای تحقق خواسته‌های دشمن زمینه‌چینی می‌کنند.

لازم است نواقص رفع شوند

احمد شیخو در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با لغو سیستم آموزشی به زبان کوردی اظهار داشت: چنین درخواستی به هیچ نحو عاقلانه نیست و نمی‌تواند پذیرفته شود، امکان ندارد که سیستم نظامی دفاع ذاتی نیز لغو شود و نیروی نظامی جدیدی به جای آن تاسیس شود، این درخواست نمی‌تواند به مبنایی برای توافق با شورای میهنی کورد تبدیل شود، بلکه چنین درخواستی صرفا در راستای ایجاد اختلاف‌های بیشتر در میان صفوف خلق کورد مطرح شده و باید خلق در این رابطه واکنش نشان دهد.

شیخو با اشاره به شرایط مناسب جامعه بین‌المللی و نگاه این جامعه به خلق کورد و دستیابی به حقوق آن افزود: چرا باید به جای خدمت خلق کورد، به دشمنان خلق کورد خدمت شود؟ چرا نباید از این فرصت تاریخی بهره نگیرید و امیدهای خلقمان را عملی نکنیم؟ لازم است خلقمان با شعار دستیابی به کوردستانی مستقل عمل سیاسی خود را انجام دهد؛ اکنون مشاهده می‌شود که چه کسانی خواهان استقلال هستند و چه کسانی در راستای منافع دشمنان گام برمی‌دارند. وضعیت سیاسی شکننده در تاریخ کورد همچنان ادامه دارد، باید قبل از هر چیز ما یکدیگر را قبول کنیم، اکنون این فرصت را داریم. 

احمد شیخو ریاست مشترک شورای حزب اتحاد دمکراتیک در منطقه فرات در خاتمه سخنان خود اظهار داشت: اکنون همه چیز کاملا مشخص شده است، به همین علت باید از این توطئه‌چینی‌های پلید خارج شده و نواقص و کمبودها را رفع کنیم. اکنون برای دیالوگ آماده هستیم، اگر مایل به دیالوگ هستند ما از این آمادگی برخورداریم، موضعگیری نرم و میانه روانه‌امان را در راستای منافع خلق کورد می‌دانیم، بر این اساس است که باید گفتگوهای کورد-کورد صورت بگیرند.