نتایج عملیات علیه شبکه داعش در الهول: ۵٣ مزدور از جمله ۵ سردسته‌ی داعشی دستگیر شدند

بنابر گزارش‌ اتاق عملیات نیروهای امنیت داخلی در نتیجه سه روز عملیات علیه شبکه‌‌ داعش در کمپ الهول ۵٣ مزدور شناسایی و دستگیر شدند.

نیروهای امنیت داخلی با همکاری ق.س.د، ی.پ.گ و ی.پ.ژ از سه روز پیش عملیاتی را برای شناسایی و بازداشت عناصر داعش در کمپ الهول با عنوان عملیات امنیت و انسانیت آغاز کرده بودند. در این عملیات ۵٣ مزدور دستگیر شدند که ۵ نفر آنان سردسته داعش بوده‌اند.

علی حسن سخنگوی نیروهای امنیت داخلی در نشستی مطبوعاتی با رسانه‌ها اعلام کرد که این عملیات با مد نظر قرار دادن مبانی حقوق بشر و تعهد به توافقنامه‌های بین‌المللی حقوق بشر انجام شده است.

علی حسن خاطرنشان کرد همچنانکه در آغاز این عملیات هم اعلام کرده بودیم هدف این عملیات نجات کودکان و خردسالان از افکار تروریستی داعش است.

نامبرده در خصوص نتایج عملیات امنیت و انسانیت گفت که تاکنون ۵٣ مزدور داعشی شناسایی و دستگیر شده‌اند که ۵ تن آنان زن و عضو هسته‌‌های مخفی داعش بوده‌اند که به قتل و تروریسم در داخل کمپ دست زده‌اند. همچنین نزد مزدوران چندین تلفن و لپتاب هم کشف و ضبط شده است.

شایان ذکر است که این عملیات با شرکت ۵ هزار نفر از نیروهای امنیتی در داخل کمپ الهول همچنان ادامه دارد.