ساکنان کوبانی: ENKS آلت دست ترکیه است

ساکنان روژاوا دیدار اخیر گروه ENKS از عفرین اشغالی را تلاش برای نابودی اتحاد داخلی کوردها و مشروعیت بخشی به اشغالگری رژیم ترکیه در عفرین عنوان می‌کنند.

چند روز پیش تصاویر متعلق به یکی از رهبران ENKS منتشر شد که در آن همراه با هیئتی از اپوزیسیون سوریه از قبرهای مزدوران کشته شده رژیم ترکیه در عفرین دیدار کرده است. همان فرد عضو ENKS با قاتل هفرین خلف دبیر کل حزب سوریه آینده ملاقات کرد.

'آنان را نمی‌شناسم، زیرا آلت دست دولت ترکیه هستند'

ولات عطیه از ساکنان کوبانی می‌گوید:"دیدار ENKS از عفرین اشغالی پیام واضحی از سوی دولت ترکیه به خلق کورد در مورد روند اتحاد کوردهاست. ENKS بر سر قبر مزدوران ترکیه در عفرین اشغالی فاتحه خواند، این رفتاری کاملا غلط است. ENKS با این کار خود به اشغالگری ترکیه مشروعیت می‌دهد. بجای آن باید بر سر مزارهای ١١ هزار شهید روژاوا فاتحه می‌خواندند."

ولات پرسید:"اگر آنگونه که اعضای ENKS ادعا می‌کنند متعلق به کورد هستند پس این شانتاژ‌ها علی خلق کورد چه معنی دارد؟ من به عنوان یک کورد آنها را نمی‌شناسم، زیرا آلتی در دست رژیم ترکیه هستند تا رژیم ترک به واسطه آنها بر خلق کورد فشار وارد کند."

'ما مدتهاست به این گروه امیدی نداریم'

خالد نحسان از کوبانی گفت:"به درازای تاریخ دشمنان ما همیشه درصدد بوده‌اند نقاط ضعف ما را پیدا کنند، امروز نقطه ضعف ما همین ENKS است. مدعی هستند نماینده کورد هستند، اما به نظر من آنان حتی نماینده خودشان هم نیستند."

نحسان به دیدار اعضای ENKS از عفرین اشغالی اشاره کرده و می‌گوید:"دیدار ENKS از عفرین اشغالی و حضور بر قبر مزدوران ترکیه در عفرین جمعیت قلیلی که به این گروه باور داشتند را به تمامی ناامید کرد. ENKS بجای رفتن به عفرین باید در روژاوا خواستار اتحاد و وحدت کوردها می‌بود. ما مدت‌هاست به این گروه امیدی نداریم."

امین علی یکی دیگر از شهروندان کوبانی می‌گوید:" آنچه ENKS انجام می‌دهد کاملا غلط است. کورد باید متحد باشند، اما ENKS دست در دست رژیم ترکیه گذاشته و به اشغالگری رژیم ترک در روژاوا مشروعیت می‌دهد."

'کوردها عادت ندارند هوادار قاتل برادرانشان باشند'

بدیعه حمو از ساکنان کوبانی اظهار کرد:" ENKS باید خودش را پشت دشمنان مخفی نکند، کاش بجای رفتن به مزار مزدوران ترکیه در عفرین اشغالی به روژاوا آمده و خاک آزاد را در آغوش می‌گرفتند. زیرا کوردها عادت ندارند طرفدار قاتلان برادرانشان باشند. کورد موظف است در برابر دشمن ایستادگی کند. به ENKS می‌گویم منحرف شده‌اید، زیرا دشمن هیچگاه دوست به حساب نمی‌آید."

منبع: ANHA