صالح مسلم: اتحادی که به دستاوردهای خلق کورد آسیب برساند را نمی‌پذیریم

صالح مسلم اعلام نمود که برخی از درخواست‌های ENKS به دستاوردهای کورد آسیب می‌رسانند، به همین علت مایه پذیرش نیستند. مسلم اظهار داشت که به علت عدم آمادگی میانجیگران و هیات شورای میهنی کورد سوریه، تلاشهای برای دست‌یابی به اتحاد به شیوه‌ای موقتی متوقف شده‌اند

صالح مسلم در گفتگویی اظهار داشت که آن‌ها به عنوان احزاب اتحاد میهنی کورد (PYNK) هر قدمی را که در راستای اتحاد ملی بتوانند برمی‌دارند اما به این معنا نیست که برخی از مواد اساسی سیستم خودمدیریتی را ملغی کنند، چنین اقدامی را نمی‌توان پذیرفت.

در رابطه با تحولات اخیر در روژآوا و منطقه، صالح مسلم عضو شورای رهبری حزب اتحاد دمکراتیک (پ.ی.د) در رابطه با تلاش‌ها برای دست‌یابی به اتحاد ملی به پرسش‌های آژانس خبری هاوار پاسخ داده است.

هاوار: تلاشهای احزاب اتحادیه میهنی کورد PYNK در چه مرحله‌ای قرار دارند؟

صالح مسلم: تلاشها برای دستیابی به اتحاد ملی در مرحله کنونی به شیوه موقت تعلیق شده است. نمایندگان آمریکایی که میانجیگری و حمایت از اتحاد را بر عهده داشتند، تغییر کرده‌اند. تا کنون نمایندگان جدید آمریکا نیز وارد منطقه ما نشده‌اند. هیات اعزامی شورای میهنی کورد سوریه (ENKS) نیز به جنوب کوردستان رفته بودند. با بازگشت نمایندگان آمریکا و هیات ENKS، گفتگوها ادامه پیدا کردند. تا کنون هیچ یک از گروه‌ها نگفته است که تلاشها برای دستیابی به اتحاد ملی ادامه پیدا نمی‌کند. اما مدتی است که بنابه این دلایل تلاش‌ها برای اتحاد ملی تعلیق شده است. در رابطه با بسیاری از موارد توافقاتی به عمل آمده است و بسیاری از موضوعات نیز مورد بحث و بررسی قرار دارند.

حول چه مواردی برای دستیابی به اتحاد توافق به عمل آمده است؟

در این رابطه سه موضوع اصلی وجود دارند؛ ایجاد مکانیزمی برای حل اختلافات، مشارکت در خودمدیریتی و نیروهای دفاعی. در رابطه با جزئیات حل اختلافات بحث و بررسی به عمل آمده است، نظرات سیاسی احزابی سیاسی نیز مورد توجه قرار گرفته است و در این رابطه توافقاتی نیز به عمل آمده است. در رابطه با نحوه مشارکت در خودمدیریتی نیز بحثهایی شده است. تا کنون نظر شفافی با ENKS برای سیستم خودمدیریتی ایجاد نشده است. این موضوع بدون گمان نیازمند زمان است، آنها نیاز دارند تا در رابطه با این مواد فکر کرده و در این خصوص به تصمیمی برسند. ENKS تا چه حدی سیستم خودمدیریتی را درک کند، آن را بفهمد و بر این اساس بداند که در چه مناصب و موقعیتی مشارکت کند. بر اساس جزئیاتی که انها در اختیار دارند و این موضوع که تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند من اطلاعی ندارم. تا کنون در رابطه با نیروهای دفاعی نیز گفتگوها ادامه دارند و به هیچ نتیجه‌ای ختم نشده است. موارد فراوانی مورد بحث قرار می‌گیرند.

ENKS در برخی از دیدارهای خود سیستم اموزشی به زبان کوردی و سیستم ریاست مشترک را مورد انتقاد قرار داده است، شما در این باره چه موضعی دارید؟

موضع انها را مانند یک بهانه می‌توان مورد توجه قرار داد. بنگرید که تمامی احزاب سیاسی در وهله نخست با هدف حفظ فرهنگ و ادبیات کوردی به توافق می‌رسند. اگر ما خواهان شناخت یک خلق باشیم، پیش از هر چیز باید بر سر زبان و فرهنگ آن پژوهش کرد. امروز فرصتی ایجاد شده است و ۸ سال است که خودمدیریتی زبان کوردی را برای تدریس به کار می‌برد. تا جاییکه مواد آموزشی مدارس تغییر پیدا کرده‌اند. در این خصوص مشکلاتی وجود دارند، اما در حال گذار از آن هستیم. اگر امروز ما سیستم آموزش به زبان کوردی را نپذیریم پس باید چه زمانی آن را پذیرفت؟ در ابتدا ما معلم، استاد، مواد آموزشی و حتی مدارسی را برای این کار نداشتیم. در این خصوص قدم‌های بسیار بزرگی را برداشته‌ایم. هزاران استاد و معلم زبان کوردی را پرورش دادیم. این کار اقدام بسیار مهمی بوده است که هر شخص دلسوزی که با خلق خود همراه است، از فرهنگ خود حمایت می‌کند و بخشی از بار آن را بر دوش می‌کشد.

زبان مادری در همه جا برای اموزش و کاربرد لازم است. کسانی که می‌گویند ما زبان کوردی را نمی‌پذیریم، خواهان آسیب زدن به نسل جدید هستند. خواهان آسیب زدن به هویت ملی خود هستند. می‌گویند اکنون زمان مناسبی برای چنین اقداماتی نیست، ما نیز می‌پرسیم که از نظر شما چه زمانی برای این کار مناسب است؟ دشمنان کورد برای از میان برداشتن موجودیت کوردی، مستقیما به زبان کوردی حمله می‌کنند. این موضوع برای هر چهار بخش کوردستان صدق می‌کند و زبان کوردی بیش از هر چیز دیگری مورد هدف قرار گرفته است. اکنون می‌گویند که ما زبان کوردی را نمی‌پذیریم زیرا بسیار دشوار است، اما خلق کورد هرگز این نحوه برخورد آنها با مسئله زبان کوردی را نمی‌پذیرد.

در سطح جهانی نیز شاهد روندی از حرکت به سوی سیستم ریاست مشترک هستیم. این سیستم در منطقه ما بر اساس نقش و اهمیت زنان ایجاد شده است. نپذیرفتن سیستم ریاست مشترک، به معنای انکار نقش زنان و نفی از جامعه است. خصوصا که در انقلاب روژاوا نقش زنان بسیار چشمگیر بوده و خلق در روژآوا و منطقه نیز آن را قبول می‌کند. سیستم ریاست مشترک در تمامی نهادهای این منطقه حضور فعال دارد.

در خصوص این دو ماده، آیا به هچ توافقی دست یافته‌اید؟

خیر؛ در این رابطه به هیچگونه توافقی دست نیافته‌ایم.

شما گام‌هایی را برای اتحاد ملی برداشته‌اید و در مقابل شورای میهنی کورد با پ.د.ک و دولت ترک ارتباط دارد، شما ان را چگونه می‌بینید؟

این موضوع را مثبت نمی‌بینیم. نشست‌های آنان نخستین بار نیست. ما امیدواریم که کسانی که به چنین دیدارهایی دست می‌زنند، تصمیماتشان در اختیار خود آنها باشد. و امیدواریم برای پذیرش یا عدم پذیرش برخی از موارد، از خارج دستور نگیرند. همانگونه که در رابطه با تصمیماتمان ما خود عمل می‌کنیم، از خارج هیچ دستوری نمی‌گیریم، امیدوارم آنها نیز همینگونه باشند. کاملا آشکار است که در نشست‌های انها، از عدم رضایت درباره قدم‌های برداشته شده برای اتحاد ملی سخن می‌گویند. مایل به ایجاد اتحاد ملی نیستند. به عنوان PYNK در این باره هر قدمی را که بتوانیم برداریم، دریغ نخواهیم کرد، اما به این معنا نیست که برای دستیابی به اتحاد ملی برخی از اصول سیستم خودمدیریتی را ملغی کنیم. چنین چیزی را نمی‌پذیریم. اتحادی را که ما خواهان آنیم بر اساس گسترش دستاوردها قرار دارد نه ملغی کردن دستاوردها.

خلق کورد اتحاد خود را ایجاد کرده است، و تنها نیروهای سیاسی هستند که در ذهن خلق آشوب ایجاد می‌کنند. اگر اتحاد براساس حفظ فرهنگ و زبان کوردی نباشد، حفظ خلق، بر اساس سیستم موجود نباشد، چنین اتحادی به هیچ وجه لازم نیست. اتحادی که صورت می‌گیرد باید براساس خدمت به خلق و پیشبرد سیستم باشد. ما می‌گوییم اتحادی که ایجاد می‌شود باید سلامت و عاری از عیب باشد.

 

منبع: ANHA