ابرهیم قفتان: زمان اتحاد فرا رسیده است

ابرهیم قفتان دبیرکل حزب سوریه آینده: ایجاد سوریه‌ای غیرمتمرکز با اتحاد خلق‌ها امکان‌پذیر می‌شود. زمان اتحاد فرا رسیده است.

دبیر کل حزب سوریه آینده، ابراهیم قفتان در رابطه با اهمیت ایجاد اتحاد میان خلق‌های سوریه با خبرگزاری هاوار نیوز به گفتگو پرداخت. قفتان در این گفتگوی خبری اظهار داشت: تاریخ ثابت کرده است که اتحاد بین خلق‌ها می‌تواند تحقق یابد. اما برخی از گروه‌های ملی‌گرا مانع از ایجاد این اتحاد می‌شوند. زیرا باید ملت‌های دیگر را نیز قبول داشته باشند. اما امروزه این اتحاد لازم است تا بتوانیم سوریه‌ای آزاد و غیرمتمرکز را تاسیس کنیم. مسئله اساسی ایجاد و تاسیس سوریه آینده و سوریه آزاد است و از این طریق است که سوریه می‌تواند به همه تعلق داشته باشد.

قفتان با اشاره به اهمیت تغییر اجتماع سوریه اظهار داشت: به منظور تبدیل سوریه به یک جامعه سیاسی، جامعه سوریه باید خواهان برخورداری از حقوق سیاسی بوده و وظایف میهن‌دوستانه خود را تحقق بخشد. پراکندگی و تقسیم عناصر تشکیل دهنده جامعه، تهدیدی برای موجودیت سوریه است، باید اتحاد بین خلق‌های سوریه ایجاد شده و راه‌حلی برای بی ثباتی‌های سوریه تامین گردد.

نژادپرستی ترکیه خلق‌های سوریه را هدف قرار داده است

ابراهیم قفتان اشاره کرد که دولت اشغالگر ترک تمامی خلق‌های سوریه را هدف حملات خود قرار داده است و تمامی خلق‌های سوریه قربانی سیاستها و مطامع ترکیه شده‌اند. وی با اشاره به پروژه‌ها و برنامه‌های دولت ترک گفت: ترکیه می‌خواهد خوابهای عثمانی را در این مقطع بار دیگر تعبیر کند. به همین دلیل است که می‌خواهد وارد مناطق عربی شود. همراه با این مسئله، برخی از ساکنان منطقه نیز به دلیل مسئله اسلام سیاسی این اقدام ترکیه را تاکید می‌کنند. اما این سیاست در واقعیت خود، سیاستی است که بر مبنای تسویه حساب با دیگر طرف‌های سیاسی قرار گرفته است و در نوع خود آسیب زدن به روح اسلام محسوب می‌شود.

تکثرپذیری برخاسته از قدرت است

ابراهیم قفتان دبیر کل حزب سوریه آینده در پایان سخنان خود اظهار داشت که: تکثرپذیری برخاسته از قدرت است. به همین دلیل برای تحقق حقوق عناصر تشکیل دهنده سوریه باید اتحاد در میان خلق‌های سوریه تشکیل شود.