اتحاد؛ تنها راه حفظ دستاوردها

عبدالحلیم احمد از سیاستمداران روژآوا از تمامی طرف‌ها و احزاب خواست که با جدیت کار کرده و اتحاد ملی را ایجاد کنند

با افزایش و تشدید حملات علیه موجودیت خلق کورد در تمامی سرزمین کوردستان، خصوصا روژآوای کوردستان، فراخوانهایی برای اتحاد میان کوردها در عرصه سیاسی و اجتماعی نیز افزایش یافته است.

عبدالحلیم احمد عضو شورای کارگران کوردستان و عضو مجلس قانونگذاری منطقه جزیره طی سخنانی اظهار داشت: باید تمامی سیاستهای کوردی بر اساس اتحاد در میان صفوف خلق طراحی شوند، این مهم می‌تواند دستاوردهای خلق روژآوا را حفاظت نماید.

در صورت اتحاد نظر و عمل از سوی خلق، هیچ نیرویی نمی‌تواند آنها را تضعیف کند

عبدالحلیم احمد در آغاز سخنان خود افزود: اتحاد برای خلق کورد مانند نیاز انسان به مایحتاج اولیه است. اگر خلق به اتحاد نظر و عمل دست یابد، هیچ نیرویی نمی‌تواند آنها را تضعیف نماید. به همین دلیل اتحاد ملی نیازی است که لازم است با سرعت خلق کورد به آن دست یابد، خصوصا که این نیاز مهم در شرق فرات بسیار مبرم است.

برداشتن گام‌های مهم از سوی خودمدیریتی

عبدالحلیم احمد با اشاره به تلاشها و اقداماتی که از سوی نیروهای سوریه دمکراتیک صورت گرفته است اظهار داشت: جامعه کوردی ابتکار عمل مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای سوریه دمکراتیک را برای ایجاد اتحاد ملی در میان کوردها با ادای احترام پذیرفته و هرگونه اقدامی را در این رابطه تشویق کرده است.

عبدالحلیم احمد در این رابطه ابتکار عمل خودمدیریتی مورد استقبال قرار داده و اظهار داشت: رهبری خودمدیریتی شمال-شرق سوریه در این رابطه گام‌های مهم و لازم را برداشته است. اجازه داده است که تمامی احزاب کورد دفاتر سیاسی خود را افتتاح نمایند، فعالیتهای سیاسی خود را آغاز کرده و تمامی زندانیان را نیز آزاد نموده است. این ابتکار عمل مایه خشنودی جامعه را نیز فراهم کرده است.

انجمن میهنی همچنان بر ارتباطات خود با ائتلاف اپوزیسیون سوری [تبهکاران وابسته به اردوغان] پافشاری می‌کند

عبدالحلیم احمد موضع شورای میهنی کورد-سوریه ENKS را در رابطه با ابتکارات مظلوم عبدی مورد انتقاد قرار داده و گفت: علیرغم ابتکار عمل مظلوم عبدی، شورای میهنی کورد-سوریه همچنان بر ارتباطات خود با ائتلاف اپوزیسیون سوری پافشاری می‌کند و در این رابطه قدمی به جلو نگذارده است. ما موضع ائتلاف اپوزیسیون سوری را در رابطه با اشغال عفرین؛ گری سپی و سریکانی مشاهده کردیم. خلقمان در این مناطق کشته شدند. ارتباط با اپوزیسیون سوری هیچ سودی در بر ندارد؛ اما باعث قتل‌عام خلق کورد می‌شود.

عبدالحلیم احمد با مخاطب قرار دادن شورای میهنی کورد-سوریه گفت: لازم است ما گفته‌های خود را مشترکا ایراد کرده و در مقابل قتل‌عام و پاکسازی‌ها موضعگیری نموده و ایستادگی کنیم. زیرا اتحاد ملی کوردها تنها راهی است که می‌تواند راه را بر پاکسازی نژادی و قتلعام بگیرد.

عبدالحلیم احمد در پایان سخنان خود اظهار داشت که برای حفاظت و حراست از دستاوردهای کسب شده، باید اتحاد ملی ایجاد شود. همچنین از تمامی گروهها و احزاب نیز درخواست نمود که با جدیت تلاش نموده و اتحاد ملی در میان کوردها را محقق نمایند.