اداره خودمدیریتی شمال سوریه: مرحله اول 'منطقه امن' به انجام رسید

   اداره خودمدیریتی دمکراتیک شمال و شرق سوریه اعلام کرد که مرحله آغازین توافق سه جانبه در رابطه با تأمین امنیت مرزها انجام شد

   زیدان العاصی رییس مشترک دفتر حفاظتی خودمدیریتی شمال و شرق سوریه در رابطه با توافق سه‌جانبه مابین ق.س.د، آمریکا و ترکیه مرتبط با مکانیزم ایجاد منطقه امن که در هفتم آگوست تصمیم به اجرای آن گرفته شده بود بیانیه‌ای منتشر کرد.

   العاصی در بیانیه گفته است:"ما روز ٢۴ آگوست در راستای توافق سه جانبه مربوط به امنیت مرز با ترکیه و در چهارچوب نخستین مرحله توافق مذکور نخستین گام عملی را برداشتیم. به عنوان گام اول دیوارهای خاکی در منطقه سریکانی برداشته شدند و گروهی متشکل از نیروهای ی.پ.گ اسلحه‌های سنگین را به نقاط تازه‌ای منتقل کردند. نقاط مرزی به نیروهای محلی واگذار گردیدند."

​​​​​​​   العاصی در ادامه بیانیه یاداور شد که روز ٢۶ آگوست (۴ شهریور) همین مرحله در منطقه گری‌سپی به انجام رسید.

​​​​​​​   العاصی در پایان خاطرنشان کرده است که آنها با این گام‌ها تصریح کرده‌اند که توافقات صورت گرفته را با حساسیت دنبال می‌کنند و خواهان حل تمام مسائل با همسایگان از راه گفتوگوی آشتی‌جویانه هستند.