ادای احترام یگان‌های مدافع خلق به ١٠ مبارز شهید مقاومت سال ٢٠١۵

ی.پ.گ در اطلاعیه‌ای اسامی ١٠ مبارز را که در مقاومت‌ سال ٢٠١۵  به شهادت رسیده‌‌اند منتشر کرده و یاد و خاطره آنان را گرامی داشته است.

مرکز اطلاع‌رسانی یگان‌های مدافع خلق (ی.پ.گ) در اطلاعیه‌ای با ادای احترام به شهیدان راه آزادی اسامی ١٠ شهید مقاومت‌ سال ٢٠١۵ را منتشر کرد.

در اطلاعیه آمده است:

"خلقمان در روژاوای کودستان و شمال سوریه برای دستیابی به آینده‌ای آزاد و دمکراتیک مبارزه‌ای بی‌نظیر را نشان دادند. این مقاومت تاریخی و شکوهمند خلقمان را به جهانیان شناساند. انقلاب روژاوا از روز نخست تا به امروز هدف حملات مزدوران داعش و دولت اشغالگر ترک قرار گرفته و سیاست‌ انکار و امحای همه جانبه علیه دستاوردهای مشترک خلق‌های منطقه به اجرا گذاشته شد. جوانان خلقمان در برابر حملات اشغالگرانه به مبارزه روی آوردند و در نبرد مقاومت جای گرفتند. جنگ مقاومت در سال ٢٠١۵ به اوج رسید و در مناطقی همچون تل تمر، هولی، تل حمیص و حسکه حماسه‌های قهرمانی رقم خوردند. فداکاری و عزم ١٠ رفیقمان این انقلاب را گسترش داد. در این اطلاعیه اسامی ١٠ رفیق خود را که در سال ٢٠١۵ به شهادت رسیده‌اند با خلقمان و افکار عمومی در میان می‌گذاریم.

جزئیات شناسنامه‌های رفقای شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: اُغور کایماز

   کد سازمانی: روژان جنگیز

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: شمسه- شیخموس

  تاریخ و محل شهادت: ٣١ مارس ٢٠١۵/ تل تمر- روستای هفیان


   نام و نام خانوادگی: واحده یجان

   کد سازمانی: روژین گودا

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: نسرین - سعدون

  تاریخ و محل شهادت: ١٧ فوریه ٢٠١۵/ حسکه


   نام و نام خانوادگی: ابوذر بیاض

   کد سازمانی: رونی آدار آدیامان

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: ذلیخا - محمد

  تاریخ و محل شهادت: ۴ مارس ٢٠١۵/ حسکی – هولی


   نام و نام خانوادگی: یعقوب کوتان

   کد سازمانی: رونی درویش

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: منیژە- خیرالدین

  تاریخ و محل شهادت: ٢۶ فوریە ٢٠١۵/ حسکە – هولی


   نام و نام خانوادگی: عزیزە بالتان

   کد سازمانی: روکن سرحد

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: قدریە- حمید

  تاریخ و محل شهادت: ٢۶ فوریە ٢٠١۵/ قامشلو- تل حمیص


   نام و نام خانوادگی: مزگین جان

   کد سازمانی: شیمال نوروز

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: حُزنا – داود

  تاریخ و محل شهادت: ٢۵ مارس ٢٠١۵ / تل تمر


   نام و نام خانوادگی: زانا کاراکش

   کد سازمانی: توپراک کاریازی

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: نباهت – محمد سعید

  تاریخ و محل شهادت: ٩ مارس ٢٠١۵/ تل تمر


   نام و نام خانوادگی: سرهات ساچ

   کد سازمانی: ولات بوتان

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: نباهت – حدیوالله

  تاریخ و محل شهادت: ٨ مارس ٢٠١۵/ تل تمر


   نام و نام خانوادگی: احمد آرزان

   کد سازمانی: خبات آمَد

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: زامیه - محمد

  تاریخ و محل شهادت: ٢۶ فوریه ٢٠١۵ / قامشلو – تل حمیص


   نام و نام خانوادگی: علی اردم

   کد سازمانی: خلیل لوند

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: زاهیده - محمد

  تاریخ و محل شهادت: ۴ مارس ٢٠١۵/ حسکه – هولی

با ادای احترام به ١٠ رفیق شهیدمان یاد و خاطره تمامی شهیدان انقلاب را گرامی می‌داریم، مراتب تسلیت خود را به خانواده آنان و خلقمان ابراز می‌کنیم."