انتقال تبهکاران داعش از باغوز ادامه دارد

​​​​​​​در روستای باغوز دیرالزور در مدت ۴ روز گذشته نزدیک به ۹ هزار تبهکار داعش و خانواده‌هایشان که خود را به مبارزان تسلیم کرده بودند، منتقل شدند

مبارزان نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک-ق.س.د همچنان به انتقال و جابجایی تبهکاران و خانواده‌هایشان که خود را تسلیم نموده‌اند، ادامه می‌دهند. از عصر  ۴ مارس/۱۳ اسفند تاکنون نزدیک به ۹ هزار تبهکار داعش از این روستا خارج شده‌اند.

 

با هدف جابجایی غیر‌نظامیان منطقه، همچنین خانواده‌ی اعضای داعش و تبهکاران داعش که خود را آماده‌ی تسلیم شدن کرده‌اند، ق.س.د از ۹ فوریه عملیات را متوقف کرد و انتقال این افراد را آغاز نمود.

از ۹ فوریه تا ۱ مارس/ ٢٠ بهمن تا ١٠ اسفند بیشتر از ۱۰ هزار تن از منطقه خارج شده‌اند. در میان این افراد تعدادی از تبهکاران داعش و خانواده‌هایشان نیز حضور دارند که خود را به مبارزان تسلیم کرده‌اند.

 

پس از آنکه تعدادی از تبهکاران و خانواده‌هایشان آماده‌ی تسلیم شدن نشدند، مبارزان ق.س.د از ۱ مارس ساعت ۱٨ از سه جهت عملیات آزاد سازی روستا را آغاز کردند. در این عملیات جنگ دشواری روی داد. پس از این حمله تعداد دیگری از تبهکاران آمادگی خود را برای تسلیم شدن اعلام کردند. به همین دلیل از یک جهت حمله متوقف شد و راهروی برای انتقال تبهکاران ایجاد شد.

 

از عصر ۴ مارس تاکنون حدود ۹ هزار تبهکار از این راهرو خود را تسلیم کردند که بیشتر آنها خارجی هستند.

 

کسانی که از این راهرو می‌گذرند، ابتدا از یک مرکز ایست و بازرسی عبور می‌کنند. سپس نیازهای بهداشتی و سلامت، خوردن و آشامیدن آنها برایشان مهیا می‌شود و با اتومبیل از منطقه‌ی جنگی خارج می‌شوند و در مناطق تحت کنترل نگهداری می‌شوند.