انفجار مهیب در عفرین

انفجاری مهیب مرکز شهر اشغالی عفرین را تکان داد

شب گذشته انفجار مهیبی در جاده ورودی به مرکز شهر عفرین روی داد. تصاویر اولیه حاکی از شدت انفجار و سوختن چندین خودرو در شعله‌های آتش است.

جزئیات بیشتری در رابطه با نتایج این انفجار هنوز در دسترس نیست.