بدون شک کردها در سوریه جایگاه خود را بدست خواهند آورد

مصطفی پکوز نویسنده اعلام کرد، تهدید آنکارا برای دخالت در شمال و شرق سوریه بدون نتیجه مانده است، بدون شک کردها در سوریه جایگاه خود را بدست خواهند آورد.

   نویسنده مصطفی پکوز، کارشناس مسائل خاورمیانه شرایط اخیر حاکم بر خاورمیانه، اصرار آنکارا بر تشکیل "منطقه‌ی امن" علیه روژاوای کردستان را مورد بحث قرار داد.

   پکوز در مورد پیشنهاد آنکارا در مورد "منطقه‌ی آمن" سخن گفت. وی گفت این پیشنهاد از دو نکته‌ی اساسی سرچشمه میگیرد. "نکته ی اول؛ میخواهد قدرت و نفوذ نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک را کاهش دهد و کنترل منطقه‌ی امن را در دست گیرد. به این شیوه قصد دارد نیروهای نظامی ق.س.د و مدل سازماندهی جامعه که در منطقه وجود دارد را از بین ببرد. نکته دوم؛ می‌خواهد برای حل مسئله‌ی پناهجویان سوری از آنان همچون ابزاری استفاده کند زیرا این مسئله به مشکل داخلی در ترکیه بدل شده و از محبوبیت آ.ک.پ کاسته است".

   پکوز اشاره کرد، به منظور عملی شدن نقشه‌ی آنکارا باید این کشور به عمق ۳۰ کیلومتری منطقه وارد شود و تا این اقدام را عملی نکند، نمیتواند بر حاکمیت نظامی و سیاسی ق.س.د پایان دهد. وی همچنین یادآور شد که ق.س.د اعلام کرده است که آنها میتوانند نیروهایشان را تا عمق ۵ کیلومتری به عقب بکشانند، اما آن هم با شروطی مانند خروج از عفرین انجام میشود.

   پکوز در ادامه به اهمیت واکنش ق.س.د اشاره کرد و گفت، "باید پیش از هر چیزی به دیدگاه آمریکا در مورد ق.س.د توجه کرد. علی‌رغم اصرار فراوانِ ترکیه نماینده‌ی ویژه‌ی آمریکا در سوریه جیمز جفری گفت: "دیدارهای ما ادامه خواهند یافت. تلاش میکنیم تا نگرانیها را کاهش دهیم. در یک طرف شریک مهم ما و در طرف دیگر هم همپیمان ما در ناتو وجود دارد". زمانی که ارزیابی سیاسی-دیپلماسی را از هم جدا کنیم، آنگاه مشخص می‌شود که آمریکا، آنکارا و قامیشلو را در یک سطح اهمیت می‌بیند".

   پکوز همچنین گفت، در چنین شرایطی آنچه قابل قبول است این است که نیروهایی که در منطقه‌ی امن حضور دارند نه نیروهای ق.س.د باشد و نه ترکیه. بلکه نیروهای بین‌المللی در این منطقه جای می‌گیرند و این نشان دهنده‌ی نپذیرفتن پیشنهاد ترکیه می‌باشد.

   پکوز در ادامه گفت: "چه ۵ کیلومتر و یا ۲۰ کیلومتر، مهم این است که نیروهای ترکیه در این منطقه حضور نخواهند یافت. بلکه نیروهای بینالمللی در این منطقه جای می‌گیرند و ق.س.د نیز از لحاظ نظامی محافظت خواهد شد".

"آمریکا قدمی که مورد قبول ق.س.د نباشد را بر نخواهد داشت"
   د
ر مورد درست کردن "مرکز عملیات مشترک در ترکیه" پکوز گفت: به عقیده‌ی من آمریکا ق.س.د را از این دیدارها به خوبی آگاه می‌کند. آمریکا هیچ قدمی که مورد قبول ق.س.د نباشد، بر نخواهد داشت. همچنین اگر در آینده ق.س.د در "مرکز عملیات مشترک" سهیم شود، جای تعجب نخواهد بود".

   پکوز افزود، اگر آمریکا و ترکیه در مورد درست کردن کریدور امن توافق داشته باشند، آن گاه جرابلس، باب، عفرین و ادلب، تا دریای سفید در این چهارچوب قرار میگیرند." مشکلاتی که با درست کردن این کریدور با روسیه درست خواهد شد، موضوعی قابل بحث است. اگر به شیوه‌ای آشکار بگوییم بجز ایجاد یک مرکز عملیات تصمیم قابل توجه گرفته نشده است. به گفته‌ی دیگر، تهدیدهای آنکارا برای انجام عملیات علیه شرق فرات خنثی شده است".

"بدون شک کردها جایگاه خود را بدست خواهند آورد"
  
نویسنده پکوز اظهار کرد، هدف تلاشهای ترکیه این است که کردها در سوریه جایگاه "فدرال" یا "خودمدیریتی" خود را بدست نیاورند. وی گفت: "اما حقیقت سیاست ترکیه نشان میدهد که کردها در منطقه‌ی خودمدیریتی جایگاه خود را بدست می‌آورند. آنکارا قادر نخواهد بود مانع این تغییرات شود."

   پکوز همچنین گفت، ارتباطات منطقه‌ای کردها بسیار قدرتمند شده است. وی گفت، "سیستم منطقه‌ی خودمدیریتی که در چهارچوب یکپارچگی خاک سوریه از طرف ق.س.د درست شده است، از طرف آمریکا و سازمان ملل، اتحادیه‌ی اروپا، کشورهای خلیج، دنیای عرب، اسرائیل و همچنین روسیه و ایران هم مورد تایید قرار خواهد گرفت. به همین دلیل در پشت پرده‌ی ارتباطات جهانی و منطقه‌ای، حمایتی نیرومند از کردها وجود دارد."