تانک ارتش اشغالگر ترک منهدم شد

یک دستگاه تانک ارتش تبهکار ترکیه در روستای مسعودیه از توابع گریسپی منهدم شد

مبارزان نیروهای سوریه دمکراتیک یک تانک ارتش اشغالگر ترک را در روستای مسعودیه از توابع گریسپی منهدم کردند.