تداوم حملات ارتش اشغالگر ترک و تبهکارانش به روستاهای عفرین اشغالی

دولت اشغالگر ترک و تبهکارانش پس از آنکه به روستاهای بیرکتیک و کوپرلیک گری سپی حمله کردند، به روستای سلیبی این منطقه نیز حمله نمودند. هچنین روستاهای مراناز و القاسمیه منطقه‌ی شرای عفرین را به شدت توپ باران نمودند.

دولت اشغالگر ترکیه و تبهکارانش پس از آنکه به روستاهای بیرکتیک و کوپرلیک گری سپی حمله کردند، روستای سلیبی را نیز مورد هجوم قرار دادند.

در روستای کوپرلیک نیروهای رژیم سوریه پاسخ حملات اشغالگرانه‌ی رژیم ترکیه را می‌دهند و جنگ در منطقه ادامه دارد.

حمله به روستاهای شرا ادامه دارد

اشغالگران همچنین روستاهای مراناز و القاسمیه منطقه‌ی شرای عفرین را به شدت توپ باران کردند.