حزب اتحاد سریانی: قتل‌عام سال ۱۹۱۵ ارامنه در حال تکرار است

گابریل شامو رئیس شاخه حزب اتحاد سریانی در شهر حسکه اعلام نمود که به دلیل حملات اشغالگری دولت ترک بسیاری از سریانیهای ارمنی ناگزیر به کوچ شده‌اند. شامو در این رابطه اعلام نمود که قتل‌عام سال ۱۹۱۵ ارامنه اینبار در شمال-شرق سوریه در حال تکرار است.

به دلیل حملات اشغالگرانه دولت ترک و تبهکاران وابسته به آن علیه مناطق شمال-شرق سوریه، خلق‌های منطقه و از جمله خلق کورد، ارمنی، عرب، سریانی و آسوری و ترکمن آسیبهای شدیدی را متحمل شده‌اند.

به دلیل حملات دولت ترک در سریکانی نزدیک به یکصد هزار خانواده سریانی و ارمنی ناچار شده‌اند خانه و کاشانه خود را ترک کرده و به شهرهای اطراف کوچ کنند. همچنین در این رابطه اعلام شده است که برخی از سریانیها به دلیل بیماری همچنان در منطقه مانده‌اند. از سوی دیگر از شمار غیر نظامیانی که در شهرهای تحت حمله در این مناطق باقی مانده‌اند اطلاعی در دست نیست.

گابریل شامو رئیس حزب اتحاد سریانی در این رابطه خاطرنشان ساخت که خلقهای سریانی، آسوری، ارمنی و تمامی عناصر منطقه، همگی در چارچوب ملت دمکراتیک به شیوه‌ای صلح طلبانه و آزام در کنار هم همزیستی داشتند. تا قبل از حملات اشغالگرانه به سریکانی و گریسپی ثبات در منطقه حکمفرما بود. خصوصا که خلق‌های آسوری، سریانی و ارمنی در چارچوب این سیستم برابر و حیاتی مشترک همزیستی داشتند. در سریکانی دبستانهای خود را ایجاد کردند و بر مبنای سنتهای خود و فرهنک خود آموزش می دیدند.

قتلعام تداوم می‌یابد

گابریل شامو در این رابطه اعلام نمود که دهها هزار غیر نظامی به دلیل حملات اشغالگری خانه‌های خود را ترک کرده و این حملات آسیبهای شدیدی را بر خلق تحمیل کرده است. آسوریان، ارمنیان، سریانیها در مقابل این حملات ناچار به کوچ و اسکان در منطقه حسکه، تل تمر و قامشلو  شده‌اند. به دلیل این حملات اشغالگرانه در سریکانی ۱۰۰ خانواده سریانی و ارمنی مجبور به ترک این شهر شده‌اند. اما قبل از این حملات منطقه در آرامی و ثبات به سر می‌برد. خلق‌های سریانی، آسوری و ارمنی در منطقه واجد اختیار بودند. اکنون قتل‌عام سال ۱۹۱۵ از سوی عثمانیها مجددا در حال تکرار است. حقوق تاریخی آسوری، سریانیها و ارمنیها را نقض کرده و اکنون نیز می‌خواهند مجددا این حقوق را نقض کنند.

تا زمانیکه دولت ترک و تبهکاران وابسته به آن وجود داشته باشند هیچ کس نمی‌تواند به مناطق خود بازگردد

گابریل شامو د‌ر این رابطه اعلام نمود که به دلیل حملات، بسیاری از رفقایشان جان را از دست داده‌اند. نیروهای سوریه دمکراتیک نیز در چارچوب توافق آتش بس عمل می‌کنند اما اشغالگران در این راستا قدمی جدی برنداشته‌اند. خصوصا در این میان حمله‌ به روستاهای تل تمر که در کنترل نیروهای سریانی هستند تهدیدی جدی و بزرگ به شمار می‌روند. تا دولت ترک و تبهکاران وابسته به آن در این منطقه حضور داشته باشند هیچ کس نمی‌تواند به منطقه خود بازگردد. گابریل شامو در ادامه خاطرنشان نمود در نتیجه گفتوگوهای آمریکا و نیروهای رژیم نتیجه‌ای جدی حاصل نشده است. آتش بس هنوز نیز اجرایی نشده است و جنگ در تمامی مناطق در جریان است.

باید بیش ازپیش متحد شده و از سرزمینمان دفاع کنیم

گابریل شامو در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که دولت ترک رویاهای عثمانی را در سر داشته و از همین رو سریانیها، ارمنیان و آسوریان لازم است تا بیش از پیش دست به اتحاد زده و سرزمینشان را حفظ نمایند. وظیفه مهم در این میان بر دوش ما است. علیه این حملات باید بیش از پیش تقویت شویم. باید ما اتحاد دیرین خود را حفظ کنیم. این حمله، حمله‌ای است علیه تمامی عناصر و خلقهای منطقه و در این راستا باید بیش از پیش از نیروهای سوریه دمکراتیک حمایت و پشتیبانی نماییم.