حمایت نیروهای سوریه دمکراتیک از فراخوان سازمان ملل برای آتش‌بس انسانی در سوریه

نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک حمایت خود را از فراخوان دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که درخواست کرده بود طیف‌های مختلف سوریه آتش‌بس انسانی اعلام کنند.

فرماندهی کل نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک طی بیانیه‌ای با اشاره به خطرات ویروس کرونا اعلام کرد، در چهارچوب فراخوان سازمان ملل، آنها همه‌ی عملیاتهای نظامی خود را متوقف کرده‌اند.

ق.س.د هم زمان از طیفها و گروه‌های مختلف در سوریه خواست که آتش‌بس انسانی در سوریه اعلام کنند و به آن پایبند باشند.

در بیانیه‌ی ق.س.د آمده است:

"خطر ویروس کرونا سرتاسر جهان را فرا گرفته است. با فراخوان آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل، فرماندهی کل نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک اعلام می‌کند، به تلاش‌های بینالمللی برای مقابله با ویروس کرونا و هرگونه همکاری و فراخوانی در این چهارچوب پایبند هستیم. وضعیت کنونی در جهان، سطح تهدید ویروس کرونا و شیوع آنرا سبب می‌شود. سازمان بهداشت جهانی این شرایط را به عنوان بحرانی جهانی و وضعیت اضطراری اعلام کرده است و به همه‌ی سیستمهای بهداشتی و درمانی جهان هشدار داده است.

در نتیجه‌ی جنگ و درگیری، بخش بهداشت و درمان تخریب شده و دیگر توان مقابله با این شرایط را ندارند. ادامه‌ی جنگ و درگیری‌ها موج پناهجویان بیشتری را با خود به دنبال دارد و در نتیجه ی آن تاثیر بیشتری بر بهداشت و درمان و سلامت گذاشته است و همین امر سبب شیوع بیشتر ویروس کرونا می‌شود.

در این چهارچوب فرماندهی کل نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک از همه‌ی طیفهای سوریه می‌خواهد که همه‌ی عملیاتها و اقدامات نظامی خود را متوقف کنند و فورا به آتش‌بس انسانی بپیوندند. نیروهای ما بر اساس آتش‌بس انسانی عمل خواهند کرد، ولی استفاده از حق دفاع مشروع را برای خویش محفوظ می‌دانند. امیدواریم این آتش‌بس انسانی راه دیالوگ و چاره‌یابی سیاسی را در سوریه باز کند و به جنگ در سوریه و جهان پایان دهد.

فرماندهی کل نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک تاکید می‌کند همه‌ی طرف‌ها پاسخی جدی به این درخواست و فراخوان بدهند و همه‌ی نیروها اجازه دهند تا کادر درمانی منطقه و همچنین بین‌المللی از مناطق تحت کنترل آنها دیدن کنند."