حمله مبارزان شورای نظامی قامشلو به هفت نقطه ارتش ترکیه

فرماندهی مجلس نظامی قامشلو: هفت نقطه ارتش اشغالگر ترک را هدف قرار دادیم. این عملیات بر مبنای دفاع مشروع انجام شدند."

   فرماندهی مجلس نظامی قامشلو: هفت نقطه ارتش اشغالگر ترک را هدف قرار دادیم. این عملیات بر مبنای دفاع مشروع انجام شدند."

   پلنگ قامشلو فرماندهی مجلس نظامی قامشلو اعلام کرد:"از حق دفاع مشروع استفاده نمودیم. دولت ترک به مناطق ما حمله کرد. در منطقه هشت میلیون انسان زندگی می‌کنند. تا حمله‌ای در کار باشد به آن پاسخ می‌دهیم."