خودمدیریتی شمال-شرق سوریه به کشاورزان آسیب دیده غرامت می‌پردازد

هیات اقتصادی و کشاورزی منطقه شمال-شرق سوریه، میزان خسارات کشاورزان در جریان آتش‌سوزی سال گذشته را آشکار کرد. همچنین هیات اقتصادی شمال-شرق سوریه از کشاورزان خواست که نسبت به وقوع مسائل غیر مترقبه هوشیاری لازم را داشته باشند.

هیات اقتصادی و کشاورزی خودمدیریتی شمال-شرق سوریه فرایند تعیین خسارت کشاورزانی را که به علت آتش سوزی در ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۹ دچار آسیب شده بودند، را به پایان رساند. طبق آماری که از سوی هیات تعیین خسارت متتشر شده است، میزان این خسارات به بیش از ۵ هزار و یکصد تن رسیده است.

این هیات میزان خسارات وارد آمده به جو و گندم کشاورزان را برآورد کرده است. در این گزارش آمده است که مقدار گندم و جو توزیع شده جهت تامین خسارات وارد آمده میان کشاورزان به بیش از ۴ هزار و ۴۸۹ تن گندم و ۲ هزار و ۷۶۲ تن جو رسیده است. این هیات همچنین اعلام نمود که به هر دونم زمین ۲۰ تا ۲۲ کیلوگرم گندم و  ۱۸ کیلوگرم جو تعلق گرفته است. شمار کشاورزانی که در منطقه شمال-شرق سوریه به دلیل آتش سوزی دچار خسارت شدند، بیش از ۶ هزار کشاورز بوده است.

سلمان باردو، ریاست مشترک هیات اقتصادی و کشاوررزی از تمامی کشاورزان خواست که با در نظر داشتن اتش‌سوزی در موسمی که اتش سوزیها آغاز می‌شوند، اقدامات لازم را در نظر داشته باشند و در این رابطه نسبت به برنامه‌ریزی زمینهای زیر کشت، مساحت زمینهای کاشته شده و فاصله بین زمینهای کاشته شده و بایر را مراعات کنند.

طبق آمار هیات کشاورزی شمال-شرق سوریه، به دلیل آتش سوزی‌هایی که در فصل گذشته روی داده است، کشاورزان خسارات فراوانی دیده‌اند. در جریان آتش‌سوزی دسامبر سال گذشته، مساحت زمینهایی که در کل منطقه شمال-شرق سوریه دچار آسیب شدند به ۴۳۵ هزار و ۵۰۰ دونم رسیده است. در جریان این آتش سوزی ۱۴ نفر غیر نظامی و نیز نظامیانی که مشغول خاموش نمودن این اتش سوزی بودند جان خود را از دست دادند.