دستگیری هسته‌های مخفی وابسته به داعش توسط نیروهای سوریه دمکراتیک

یک هسته مخفی وابسته به تبهکاران داعش که در حال تدارک حمله‌ای در عید فطر بودند، از سوی یگانهای ویژه نیروهای سوریه دمکراتیک دستگیر شدند.

امروز اعلام شد که یک هسته وابسته به داعش که ازسوی شخصی در سریکانی مدیریت می‌شدند و در حال تدارک برای بمبگذاری بودند دستگیر شدند. این هسته وابسته تبهکاران که مشتمل بر سه نفر بودند به اتهام تدارک حمله‌ای در عید فطر در منطقه الکسرات رقا دستگیر شدند. سه نفر عضو این تیم به نامهای عبدالبازی عقله الجسیم، آهنگر و ۳۵ ساله با نام مستعار ابو عمر،  محمد حامد السلامه ۲۵ ساله و از اهالی دیرالزور، با نام مستعار ابراهیم الخلیفه که مسئول خرید ماشین برای اقدامات تروریستی بوده است از افراد این تیم هستند.

محمد حامد السلامه دستورات خود را از تبهکار دیگری به نام زیاد که در منطقه سریکانی است می‌گیرد. سریکانی نیز از سوی ارتش اشغالگر ترک و تبهکاران وابسته به ان اشغال شده است. اسلامه در اعترافات خود تاکید کرده است که از زیاد در منطقه سریکانی کمکهای مالی دریافت کرده است. این شخص با تبهکار دیگری نیز در شمال سوریه به نام ابو اسعد ارتباط داشته است.

پیش از دستگیری این تیم، تبهکاران ۱۵ بمب را آماده کرده بودند که با یک تاکسی وارد منطقه رقه نموده و پیش از عید فطر آن را منفجر کنند. سومین تبهکار نیز به نام ابراهیم حلوه الابراهیم ۲۲ ساله و با نام مستعار ابو خلیل نیز با ماشین حامل بمبها دستگیر شده است.