رئیس مشترک جنبش جامعه دمکراتیک: کلید حل مسائل در امرالیست

غریب حسو رئیس مشترک تَو دَم، در مورد پیام چند روز پیش رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان گفت، ترکیه باید شروعی جدید را برای خود در نظر بگیرد و کلید آغاز مرحله تازه نیز در امرالی پیش رهبر آپو است.

رئیس مشترک جنبش جامعه‌ی دمکراتیک تو-دم غریب حسو در مورد پیام اخیر رهبر آپو و دیدار وی با وکلایش با خبرگزاری فرات گفتگو کرد. غریب حسو خاطرنشان نمود که سیاست ترکیه علیه کردها با شکست مواجه شده است. وی گفت، ترکیه نیازمند شروعی دوباره است، کلید این شروع دوباره پیش رهبر آپو در امرالی است. وی هچنین اظهار داشت، دیدار با اوجالان در نتیجه‌ی مقاومت بوده است.

 

غریب حسو گفت: "رهبر آپو مدت طولانی در این جغرافیا ساکن بوده است و از لحاظ سیاسی، اجتماعی و همچنین جغرافیای منطقه را به خوبی می‌شناسد. رهبر آپو هم جغرافیای منطقه را به خوبی می‌شناسد و هم در این جغرافیا بسیار تاثیرگذار می‌باشد، زیرا زمانی که رهبر آپو در اینجا ساکن بود برای صلح و آشتی بسیار تلاش می‌کرد.

 

غریب حسو به پیام رهبر آپو در مورد شمال و شرق سوریه اشاره کرد و گفت، "ما معتقدیم که نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک به دور از فرهنگ جنگ به حل مسائل سوریه خواهد پرداخت. در شرایط کنونی در چهارچوب یکپارچگی سوریه با راهنمایی، دمکراسی و خودمدیریتی با یک قانون اساسی  باید امنیت و آسایش را ایجاد کرد. حسو خاطرنشان نمود که آنها نیز در همین چهارچوب اقدام خواهند کرد.

 

غریب حسو در ادامه گفت: "دعوت رهبر آپو برای ترکیه، باکور کردستان، سوریه و روژاوا می‌باشد. سخنان او بسیار موثر هستند. اقداماتی که در شمال و شرق سوریه انجام می‌شوند در همین راستا می‌باشند. زمانی که در چهارچوب راهنماییهای رهبر آپو مسائل تشریح می‌شوند، راه حل بر اساس گفتگو و مذاکره خواهد بود. برای سوریه هم راه گذر از بحران همین است. باید پیام رهبر آپو را به خوبی درک کنیم. ما به عنوان تودم این پیام را بسیار مهم می‌دانیم.

 

باید ترکیه به نوروز ۲۰۱۳ توجه کند

در رابطه با این گفته‌ی رهبر آپو که "باید به نگرانیهای ترکیه توجه شود"، غریب حسو گفت: "ما هرگز حق کسی را پایمال نکرده‌ایم. ما فقط از حقوق خود دفاع می‌کنیم. رهبر آپو می‌گوید باید در مورد حساسیتهای ترکیه هشیار بود، در سیاست ما حساسیتهای همسایگانمان را می‌بینیم و ترکیه نیز همسایه‌ی ماست. رهبر آپو در پیام خود به پیام نوروز ۲۰۱۳ اشاره کرد و گفت، باید ترکیه بر روی آن کار کند و به آن توجه کند.

 

هم پیمانی آ.ک.پ و م.ه.پ به تجزیه ترکیه می‌انجامد

رئیس مشترک تودم خاطرنشان نمود که آ.ک.پ و م،ه.پ بر اساسی دشمنی با کردها و تصفیه و پاکسازی آنها و نابودی دستاوردهای خلق کرد با هم هم پیمان شده‌اند. اما این هم‌پیمانی ترکیه را از لحاظ فکری، اجتماعی و سیاسی پارچه پارچه خواهد کرد. غریب حسو گفت: اگر ترکیه به راه خود ادامه دهد، بهار خلق‌ها در ترکیه نیز رخ خواهد داد.

 

کلید حل مسائل در امرالی است

رئیس مشترک تو-دم غریب حسو در پایان گفت، ترکیه باید سیاست خود را تغییر دهد و شروعی تازه را در پیش گیرد. کلید حل مسائل باکور کردستان، روژاوا و شمال و شرق سوریه در امرالی می‌باشد. کلید یک شروع دوباره در باکور کردستان در دست رهبر آپو است. اگر ترکیه می‌خواهد شروعی دوباره داشته باشد پیش از هر چیز باید به درخواست فعالین در اعتصاب عمل کرده و حصر را پایان دهد. با پایان یافتن حصر و ایجاد آزادی برای رهبر آپو، وی مانع همه‌ی این بحرانها خواهد شد و به شروعی جدید برای حل مسائل تبدیل خواهد شد.