رالف آبراهام: به رغم جنگ، از پیشرفت‌ها در شمال-شرق سوریه خشنودیم

رالف آبراهام از اعضای کنگره آمریکا از حضور خود در شمال-شرق سوریه به منظور حمایت و پشتیبانی از این تجربه خبر داده است

رالف آبراهام عضو حزب جمهوریخواه آمریکا و هیات همراه وی، از مرکز خود مدیریتی شمال-شرق سوریه در شهر رقه دیدار کرده و همراه با روسای مشترک شواری  خودمدیریتی، بریوان خالد و عبدحمید المحبش در نشست خبری چند ساعته‌ای با خبرگزاری‌ها شرکت نمودند.

بعد از این نشست اعضای حزب جمهوریخواه و رالف آبراهام، ریاست کمیته حفاظت از کورد در کنگره آمریکا، با خبرگزاری‌ها سخن گفت. رالف آبراهام در این اربطه اظهار داشت که من جهت ارائه کمک و پشتیبانی به خودمدیریتی شمال-شرق سوریه در این جا حضور دارم.

ابراهام خشنودی خود را از پیشرفتهای روی داده در شمال-شرق سوریه ابراز داشته و در این رابطه اظهار داشت که: من پیشرفتهای رقه را دیده و از این بایت خوشحالم. با ادامه پیشرفتها در این شهر، این شهر به آفتاب درخشانی تبدیل می‌شود. آبراهام در بخش دیگری از سخنان خود افزود که گزارش مشاهدات خود را با کنگره و دولت ترامپ در میان گذاشته و افزود: به عنوان یکی از اعضای کنگره، موارد و مسائل ارزشمندی در رقه و شمال-شرق سوریه وجود داشته و روی می‌دهند. من به عنوان عضوی از کنگره موارد و رویدادهای مهم و ارزشمندی را در رقه و شمال-شرق سوریه روی داده‌اند مشاهده  کرده‌ام. این موارد را به اطلاع تمامی اعضای دیگر کنگره و معاون ریاست جمهوری، مایک پنس و ترامپ می‌رسانم.

منبع: ANHA