مشخصات ١۴ شهید مقاومت شرف اعلام شد

ق.س.د مشخصات ١۴ مبارزِ مقاومت شرف را که در حملات ارتش اشغالگر ترک به مناطق شمال و شرق سوریه به شهادت رسیده‌اند منتشر کرد.

   مرکز خبررسانی نیروهای سوریه دمکراتیک (ق.س.د) در بیانیه‌ای مشخصات ١۴ مبارز خویش را که در مقاومت شرف طی روزهای ١٣ لغایت ٢٠ اکتبر/ ٢١ لغایت ٢٨ مهرماه به شهادت رسیده‌اند منتشر کرد.

   در بیانیه آمده است:"ارتش اشغالگر ترک و تبهکارانش در حملات به مناطق شمال و شرق سوریه از انواع اسلحه‌ها استفاده کرده و شهرها وروستاهای امن این منطقه را هدف قرار داد. نیروهای سوریه دمکراتیک در راستای عمل به خطمشی دفاع روا تعدادی از مبارزانش به شهادت ترسیدند و زیباترین حماسه‌های مقاومت را رقم زدند.

   به عنوان نیروهای سوریه دمکراتیک با شهیدان، خانواده آنان و خلق خود پیمان می‌بندیم که تا آزادسازی آخرین وجب سرزمین اشغالیمان راه شهیدان را ادامه می‌دهیم."

   مشخصات شهیدان به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: رضوان حسن بوزی

   کد سازمانی: زنار قرموخ

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: امینه- حسن

  تاریخ و محل شهادت: ١٩ اکتبر ٢٠١٩/ عین‌‌عیسی


   نام و نام خانوادگی: محمد فرهان صالح

   کد سازمانی: جگر رَش

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: نوفه- فرهان

  تاریخ و محل شهادت: ١٧ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی- ابورأسین


   نام و نام خانوادگی: هیثم ایبو

   کد سازمانی: چیاروس حسکه

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: منیفه- محمد

  تاریخ و محل شهادت: ١٨ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: محمد محسن الحافظ

   کد سازمانی: دوران قامشلو

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: بدیعه - محسن

  تاریخ و محل شهادت:  ١٧ اکتبر ٢٠١٩/ تل‌تمر


   نام و نام خانوادگی: سواد جمو

   کد سازمانی: زین آمارا

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: فاطمه - مصطفی

  تاریخ و محل شهادت: ١٣ اکتبر ٢٠١٩/ سلوک


   نام و نام خانوادگی: ایتاج صدیق

   کد سازمانی: سردار فراشین

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: زنوره - صدیق

  تاریخ و محل شهادت: ١٩ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: عثمان احمد محمد

   کد سازمانی: قهرمان پارتیزان

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر:   - محمد

  تاریخ و محل شهادت: ١٩ اکتبر ٢٠١٩/ عین‌عیسی


   نام و نام خانوادگی: علی محمد شریف

   کد سازمانی: مونزور آمَد

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: سیبل- محمد شریف

  تاریخ و محل شهادت: ١٩ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی- زرگانی


   نام و نام خانوادگی: محمد عبد محمد

   کد سازمانی: آیدل دیرک

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: فاطمه - عبدالعزیز

  تاریخ و محل شهادت: ٢٠ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: حسین ابراهیم

   کد سازمانی: جانشیر توری

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: فضیله- ابراهیم

  تاریخ و محل شهادت: ١٩ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی- زرگانی


   نام و نام خانوادگی: سلیمان نبو

   کد سازمانی: سیامند رقا

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: عایده- محمد

  تاریخ و محل شهادت: ١٧ اکتبر ٢٠١٩/ گریسپی


   نام و نام خانوادگی: ویداد فایق

   کد سازمانی: گلهات سرحد

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: بیرسن- فایق

  تاریخ و محل شهادت: ١٩ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: زانا جلال

   کد سازمانی: گنجو شارزور

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: کوژار- جلال

  تاریخ و محل شهادت: ١٧ اکتبر ٢٠١٩/ کوبانی – خراب ‌عشق


   نام و نام خانوادگی: روژین احمد

   کد سازمانی: نوژان هارون

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: لطیفه - مصطفی

  تاریخ و محل شهادت: ١٩ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی