مقاومت سریکانی: این جنگ بود و نبود ماست

مبارزانی که در سریکاتی علیه اشغالکری دولت ترکیه مقاومتی بی‌نظیر انجام می‌دهند گفتند، این جنگ، جنگ بود و نبود ماست و از همه‌ی کوردها خواستند که به پا خیزند و به مقاومت بپیوندند.

   بر اساس شایعات و تبلیغات دولت ترکیه که می‌گفت، "مرکز شهر سریکانی به تصرف در آمده است"، خبرنگار ما ارسین چاکسو با یکی از فرماندهان در داخل این شهر مصاحبه‌ای انجام داده است.

   مبارز ی.پ.ژ نودان در تل خلف گفت: "اکنون ۵ روز است که ما اینجاییم. به حملات آنها پاسخ داده و هر حمله‌ای را با شکست مواجه می‌کنیم. سریکانی در دست ماست، مقاومت رفقای ما ادامه دارد. هیچ چیز نمی‌تواند اراده‌ی ما را تضعیف کند، ما با فکر و فلسفه‌ی رهبر آپو خود را نیرومند می‌کنیم. روحیه ی ما بسیار بالاست، تکنولوژی و ادوات جنگی آنها نمی‌تواند روحیه‌ی ما را تضعیف کند. روحیه‌ی رفقای ما خوب است و با روحیه به جنگ ادامه می‌دهیم.

اراده‌ی ما عالیست

   سیدار قامیشلو یکی از فرماندهان مقاومت نیز گفت،"دیروز حملات سنگینی انجام شد. حملات از ساعت ۱۰:۰۰ آغاز شد. جنگنده‌های ارتش ترک به بمباران ما مشغول شدند. ۷ تا ٨ رفیق ما زخمی شدند. تنها ۴ رفیق ما سالم ماندند. از صبح تا ساعت ۰۲:۰۰ ما در میان حملات بودیم. ما برای آنکه رفقای مجروح خود را نجات دهیم از محل خود خارج شدیم اما پس از آن عملیات را دوباره آغاز کردیم و محلهایی را که اشغال شده بودند باز پس گرفتیم. "

   قامیشلو در ادامه گفت، "سریکانی در کنترل رفقای ماست".  وی ادامه داد، "روحیه ی ما بسیار خوب است. ما سربلندی را انتخاب کرده‌ایم و شکست را نمی‌پذیریم. رفقای ما در ق.س.د با جوش و خروش به مقاومت سریکانی می‌پیوندند."

این جنگ، جنگ بودن و نبودن است به پا خیزید

   قامیشلو در پایان گفت، "باید همه‌ی خلق کورد به پا خیزند و علیه حملات دولت ترکیه فاشیست و اردوغان بایستند. هر کسی که خود را کورد می‌داند باید به پا خیزد. این جنگ برای کوردها جنگ بودن و نبودن است."