نشست زنان سوریه برای اتخاذ راه‌حلی مشترک

اوین سوِد سخنگوی کنگره ستار درباره‌ی کنگره‌ی مجلس زنان شمال و شرق سوریه اعلام کرد: " می‌خواهیم به راه‌حلی مشترک دست یابیم".

  اوین سوِد سخنگوی کنگره ستار در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرات درباره‌ی آماده‌کاری‌های برگزاری کنگره سخن گفت. سوِد اعلام کرد، آن‌ها با احزاب سیاسی، مجلس مناطق آزاد شده، زنان کلدانی، ارمنی، ترکمن، آشوری، چچن، کرد و عرب گفتوگوهایی داشته‌اند. وی اظهار داشت، در طی جنگ ۷ ساله‌ی بیشترین خشونت بر زنان اعمال شده است.

  سوِد در ابتدا اعلام کرد، جنگ سوریه ۷ سال به درازا انجامیده و در طی این مدت زنان و مادران هدف خشونت قرار گرفته، کوچانده شده و دردهای بسیاری را متحمل شده‌اند و افزود: "‌علی رغم اینها نیمی از فعالیت‌ها را زنان انجام داده‌اند و این اثباتی بر این مدعاست که زنان پیشاهنگان جامعه هستند. برای محافظت از دستاوردهای کنونی لزوم به اتحاد وجود دارد. در این چهارچوب مذاکراتمان با زنان منطقه ادامه خواهیم داد."

  سوِد اظهار داشت، آن‌ها اولین نشست خود را در ۱۳ مارس/ ۲۳ اسفند برگزار کرده و گفت: " کنگره‌ی ستار یکی از نهادهای شرکت کننده در این نشست بود. خواستیم این پروژه تنها عاید کنگره ستار نباشد و هر کس در این پروژه خود را موظف ببیند. به همین دلیل کنگره‌ی ستار با نقش پیشگام در این نشست شرکت داشت، دیوان انتخاب شده و گفت و گو انجام شدند. در این نشست اول نام مجلس زنان شمال و شرق سوریه را انتخاب کردیم. کمیته‌ی آماده‌کاری متشکل از ۹ نفر بوده و اعضای کنگره‌ی ستار هم در میان آن‌ها قرار دارند. "

  اوین سوِد اعلام کرد، در نشست اول درباره‌ی اسا‌سنامه و آماده‌کاری‌های لازم بحث کرده و همچنین با نهاد‌هایی که پیشتر گفتوگو انجام نشده بود، گفتوگو کرده‌اند. سوِد گفت:‌"‌زنانی که در جامعه نقش دارند معلوم شدند. گفتوگوهای در این چهارچوب انجام گرفتند که هیچ کس خارج از این سایبان قرار نگیرد. پس از تشکیل نشست قرار بر برگزاری کنگره‌ گرفته شد. این کنگره‌، کنگره‌ی اعلام مجلس خواهد بود.

  تعداد شرکت کنندگان با توجه به مجلس،‌ نهاد و احزاب معلوم خواهد شد. همچنین نمایندگان قادر خواهند بود برای شورای رهبری انتخاب شوند. شورای رهبری متشکل از ۱۷ تن هستند. این شورا پس از کنگره گرد هم آمده و درباره‌ی وضعیت زنان شمال و شرق سوریه، جایگاه زنان در جامعه و کمیته‌ی حقوقی که تشکیل خواهد شد گفتوگو خواهند کرد. مجلس بدون وقفه فعالیت‌هایش را ادامه خواهد داد، با توجه به درخواست‌ها‌ زنان در احزاب و نهادها فعالیت کرده و این درخواست‌ها را به مجلس اعلام کنند.

  زنان عضو نهاد و احزاب سیاسی درباره‌ی آینده‌ی سوریه خیال‌هایی گوناگون دارند، این مجلس به سنتزی از این خیال‌ها مبدل خواهد شد. همگی شرکت کرده و در این چهارچوب فعالیت خواهیم کرد. امیدوار هستیم؛ انقلاب روژاوا که به انقلاب زنان مشهور است، پیشتر تمامی بار آن بر دوش بعضی از نیروها بود اما از اکنون به بعد بایستی همگی فعالیت کرده و این بار را بر دوش بگیرند. با این هدف فعالیت خواهیم کرد.

  در جنگ ضد ترور تلفات بسیاری داشتیم، اما دستاوردهای ما بسیارند. باید تمامی زنان برای محافظت و پایداری دستاوردهایمان خود را موظف ببینند. در نهایت به این نتیجه‌ رسیدیم که در مجلسی بدین شکل محقق خواهد شد. در ابتدا کنگره‌ی اعلام مجلس کانتون جزیر برگزار خواهد شد و بعدها فعالیت شورای رهبری آغاز می‌شود."