نیروهای رهایی‌بخش عفرین: ١١ مزدور دولت ترکیه کشته شدند

در عملیات‌های مبارزان نیروهای رهایی‌بخش عفرین ١١ مزدور ترکیه به هلاکت رسیدند

مرکز خبررسانی و رسانه‌ی نیروهای رهایی‌بخش عفرین (HRE) در بیانیه‌ای از کشته شدن ١١ مزدور ترکیه و زخمی شدن ١١ تن دیگر سخن به میان آورده و می‌افزاید که دو خودرو مزدوران نیز منهدم شده‌اند.

در بیانیه‌ی نیروهای رهایی‌بخش عفرین آمده است:

"روز ٨ مارس نیروهایمان در روستای عرب‌ویران بخش شرا عملیاتی انفجاری را علیه مزدورهای اشغالگر ترتیب دادند. در این عملیات سه مزدور کشته شدند.

روز ٩ مارس نیروهایمان در روستای شلتات واقع در بخش شرا علیه مزدورهای اشغالگر عملیاتی انفجاری را به انجام رساندند. در نتیجه این عملیات دو مزدور کشته و دو مزدور دیگر زخمی شدند.

روز ١١ مارس یک مزدور اشغالگر از سوی تک‌تیراندازان ما در نزدیکی شهر مارع کشته شد.

روز ١٨ مارس نیروهای ما در محله‌های محمودیه و اشرفیه واقع در مرکز شهر عفرین دو عملیات انهدامی علیه مزدوران ارتش اشغالگر ترکیه ترتیب دادند. در عملیات محله محمودیه به دو خودرو زیان وارد شد و دو مزدور زخمی شدند. در عملیات اشرفیه به مزدوران زیان مالی وارد گردید.

نیروهای ما در روستای کوسا واقع در بخش راجو یک ایست بازرسی متعلق به مزدوران را هدف حمله غافلگیرانه قرار دادند. در نتیجه این عملیات دو مزدور کشته و سه مزدور دیگر زخمی شدند.

نیروهای ما در روستای عابیدانا در بخش بلبلی علیه ایست بازرسی مزدوران اشغالگر عملیاتی انفجاری را ترتیب دادند. در این عملیات دو مزدور کشته و یک مزدور زخمی شد.

روز ١٩ نیروهای ما در اطراف شهر مارع علیه محل استقرار مزدوران عملیاتی را به انجام رساندند. در نتیجه یک مزدور کشته و سه مزدور نیز زخمی شدند.

در مجموع این عملیات‌ها ١١ مزدور کشته و ١١ مزدور هم زخمی شدند.

ارتش اشغالگر ترک به توپباران روستاهای کانتون‌های عفرین و شهبا بدون وقفه ادامه می‌دهد و گشتزنی پهپادهای تجسسی بدون سرنشین دشمن همچنان به قوت خود باقیست."