نیروهای رهایی بخش عفرین: یک تبهکار کشته شد

نیروهای رهایی بخش عفرین علیه تبهکاران احرار الشام عملیاتی انتقامی انجام دادند.

  نیروهای رهایی بخش عفرین با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد، مبارزانشان در منطقه شرا در عفرین عملیاتی انتقامی به انجام رسانده‌اند. در نتیجه‌ی عملیات تک تیراندازی این نیروها،؛ تبهکاری به نام ابو ایمن عضو تبهکاران احرار الشام کشته شده‌ است.

  در اطلاعیه‌ی نیروهای رهایی بخش عفرين آمده است،" در چهارچوب عملیات‌های که نیروهایمان علیه ارتش اشغالگر ترکیه و تروریست‌های وابسته به آن انجام می‌دهند، مبارزانمان در طی عملیاتی ویژه تبهکاری وابسته به گروه احرار الشام را هدف قرار دادند.

  روز ۱۳ ژوئیه/ ۲۲ تیر نیروهایمان در منطقه شرا علیه یک تن از تبهکاران احرار الشام عملیاتی تک تیراندازی به انجام رساندند. در نتیجه‌ی این عملیات تبهکاری به نام ابو ایمن کشته شد. این عملیات انتقامی علیه تبهکار ابوایمن انجام شد که در شهادت یکی از رفقایمان دست داشت. این تبهکار پس از شهادت رفیقمان به پیکر وی بی‌احترامی کرده بود.

  ما؛ نیروهای رهایی بخش عفرین خاطر نشان ساخته و اطمینان می‌بخشیم تمامی اقدامات ترور دولت اشغالگر ترکیه و تبهکاران آن در عفرین بدون حساب پرسی باقی نخواهد ماند و انتقام آن‌ها را خواهیم گرفت."