نیروهای سوریه دمکراتیک: بیانیه دولت ترکیه عاری از واقعیت است

مرکز اطلاع‌رسانی نیروهای سوریه دمکراتیک اعلام کرده است، بیانیه‌های دولت ترک مبنی بر شهادت مبارزان ی.پ.گ در مناطق اشغالی واقعیت ندارد و هدف از طرح چنین ادعاهایی دامن زدن به جنگ روانی است.

مرکز اطلاع‌رسانی نیروهای سوریه دمکراتیک (ق.س.د) در بیانیه‌ای که در وبسایت خود منشر کرده به ادعاهای دولت ترک پاسخ داده است.

در بیانیه آمده است:"وزارت دفاع دولت اشغالگر ترک به تازگی در راستای جنگ روانی به انتشار بیانیه‌هایی در شبکه‌های اجتماعی دست می‌زند.

در این بیانیه‌ها ادعا کردند که گویا در مناطق اشغال شده چندین مبارز ی.پ.گ به شهادت رسیده‌اند.

صدور چنین بیانیه‌ای با هدف جنگ روانی بوده است و عاری از واقعیت است."