هویت سه شهید مقاومت شرف اعلام شد

مشخصات هویت سه مبارز نیروهای سوریه دمکراتیک که در روزهای سوم و نهم فوریه ٢٠١٩ به شهادت رسیده‌اند منتشر شد

مرکز خبررسانی و رسانه‌ی نیروهای سوریه دمکراتیک (ق.س.د) در اطلاعیه‌ای مشخصات سه شهید مقاومت شرف را منتشر کرد.

در اطلاعیه‌ی ق.س.د آمده است:

"ارتش اشغالگر ترک وگروهک‌های تبهکار وابسته‌اش با استفاده از انواع سلاح‌ها به حملات روزانه خود بر مناطق شمال و شرق سوریه ادامه می‌دهند و مبارزان ما با مقاومتی قهرمانانه از مناطق خویش دفاع می‌کنند.

در این چهارچوب دو رفیق در جبهه جنگ به درجه شهادت رسیدند و یک رفیق دیگر حین انجام وظایف انقلابی در حادثه رانندگی به شهادت رسید.

در جایگاه نیروهای سوریه دمکراتیک با شهیدان و خانواده‌های آنان پیمان می‌بندیم که تا شکست تروریست‌ها و حامیان آنان و تحقق پیروزی راه شهیدان را ادامه خواهیم داد.

هویت رفقای شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: آزاد چتین

   کد سازمانی: سیدار شر

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: مکیه- رمضان

  تاریخ و محل شهادت: ٣ فوریه ٢٠٢٠/ عین‌ عیسی


   نام و نام خانوادگی: مراد باتماز

   کد سازمانی: بوران تکوشین

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: آسیه- صبری

  تاریخ و محل شهادت: ٣ فوریه ٢٠٢٠/ عین‌ عیسی


   نام و نام خانوادگی: جمال مرادی

   کد سازمانی: رونی جوانرو

   محل و سال تولد: جوانرو

   نام مادر – نام پدر: سویبه - مراد

  تاریخ و محل شهادت: ٩ فوریه ٢٠٢٠/ دیریک"