کنگره حزب اتحاد دمکراتیک آغاز به کار کرد

هشتمین کنگره حزب اتحاد دمکراتیک با شعار «با اتحاد دمکراتیک اشغالگری را در هم می‌شکنیم، خودمدیریتی را توسعه داده و سوریه‌ای دمکراتیک را ایجاد می‌کنیم» آغاز به کار نمود.

هشتمین کنگره عادی حزب اتحاد دمکراتیک با شعار «با اتحاد دمکراتیک اشغالگری را در هم می‌شکنیم، خودمدیریتی را توسعه داده و سوریه‌ای دمکراتیک را ایجاد می‌کنیم» در سالن آرام تیگران آغاز به کار نمود. کنگره حزب در شهرک رمیلان از توابع قامیشلو در منطقه جزیر در حال برگزاری است. نمایندگان ۶٠٠ انجمن و حزب از شمال-شرق سوریه، نمایندگان مجلس سوریه دمکراتیک، نیروهای سوریه دمکراتیک، هیات هماهنگی ملی- جنبش تغییر، حزب اتحاد سریانی، هیات شیوخ، سیاستمداران، نمایندگان احزاب خودمدیریتی، زنان و جوانان، عشایر کورد و عرب منطقه، روشنفکران و دانشگاهیان، نمایندگانی از منطقه فدرال جنوب کوردستان، اروپا در این کنگره شرکت نموده‌اند.

سالن کنگره با تصاویری از شهدای حزب اتحاد دمکراتیک، شیلان کوبانی، باوی جودی، عثمان دادلی، رستم جودی، رهبر حزب کارگران کوردستان و پلاکاردهایی با درج «انقلاب روژآوا، انقلاب مشترک خلق و زنان است»، «حیات آزاد تضمین کننده جامعه‌ای دمکراتیک، آزاد و طبیعی است»  آراسته شده است.

کنگره در نخستین دقایق آغاز به کار خود، با ادای احترام به شهدا آغاز شد.

آمنه عمر ریاست مشترک مجلس سوریه دمکراتیک با اشاره به نقش حزب اتحاد دمکراتیک اظهار داشت که پ.ی.د در ارائه راه حلی دمکراتیک برای خاتمه داده به بی‌ثباتی‌های سوریه و مسئله کورد نقش رهبری دارد.

آمنه عمر در ادامه افزود: برگزاری کنگره در چنین مرحله‌ای اثبات مسئولیت پذیری حزب در مبارزه را نشان می دهد. حزب اتحاد دمکراتیک در ارائه راه حلی دمکراتیک برای پایان دادن  به مسئله کورد همواره نقش رهبری را داشته است. ما در مقطع حساسی قرار داریم، تمامی نیروهای منطقه ای و بین المللی در امور داخلی سوریه دخالت می کنند. اما بحران سوریه هم عمیق پیدا کرده و هم طولانی شده است.

آمنه عمر در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که تا کنون جامعه بین المللی راه حلی برای بی ثباتی و بحران سوریه نیافته است و دردها و رنجهای خلق سوریه همچنان ادامه دارد. وی در پایان سخنان خود اظهار داشت که مجلس سوریه دمکراتیک پروژه ای ملی-دمکراتیک است و نگرش خلقهای سوریه را در ایجاد دولتی دمکراتیک در سوریه مبنا قرار میدهد. از همین رو این مجلس در تلاش برای ایجاد سوریه ای غیر متمرکز و متکثر است.

در بخش دیگری از برگزاری هشتیمن کنگره حزب اتحاد دمکراتیک در رمیلان، شاهوز حسن و عایشه عیسو ریاست مشترک این حزب به سخنرانی پرداختند.

ریاست مشترک حزب اتحاد دمکراتیک در آغاز سخنان خود با ادای احترام به تمامی شهدای آزادی، خواستار شفای هر چه سریعتر مجروحان شدند. در این سخنرانی روسای مشترک  حزب اتحاد دمکراتیک اظهار داشتند که سال‌های پر از مقاومت و مبارزه در شمال-شرق سوریه را از سر گذرانده و خلقهای منطقه مقاومتی تاریخی را از عفرین تا سریکانی و گری سپی انجام داده‌اند. خلق‌های ما در شمال-شرق سوریه توطئه‌ها را درهم شکسته و توانست توجه تمامی جهانیان را به خود جلب نماید.

ریاست مشترک این حزب خاطرنشان ساخت که حزب اتحاد دمکراتیک با مبارزه و مقاومت خود به امروز رسیده است، دستاوردهای فراوانی را کسب کرده است. آنها نیز این خط مقاومت را همچنان تداوم می‌بخشند. در رابطه با مدل شمال-شرق سوریه، روسای مشترک اظهار داشتند که از ابتدای بی‌ثباتی‌های سوریه، حزب آنها خواستار حل بحران سوریه از طریق صلح‌آمیز بوده است. اما طرف‌های نژادپرست با دخالت خارجی مانع از این امر شده‌اند. در نتیجه آن گروه‌های تبهکار توانستند وضعیت را به بحران اکنون برسانند.

ریاست مشترک این حزب همچنین اظهار داشت که اندیشه‌ای که اراده آزاد، امید به آینده و ایجاد سیستمی دمکراتیک در سوریه را نمایندگی می‌کند، اکنون مدل شمال-شرق سوریه است. ما به خوبی می‌دانیم که این تجربه در مواجهه با حملاتی سنگینی قرار گرفته است؛ خصوصا از سوی دولت ترک. همچنین رژیم نیز مانع از هر گونه تحولی بوده و اجازه داده است که بحران عمیق‌تر شود. تمامی طرفین از طریق راه‌حل نظامی تلاش می‌کنند به نتیجه دست یابند. به همین دلیل راه حل سیاسی برای بحران سوریه، صرفا تجربه سیستم دمکراتیک در مناطق شمال-شرق سوریه است.

در این کنگره شاهوز حسن و عایشه عیسو به تلاشهای حزب اتحاد دمکراتیک برای تداوم تجربه دمکراتیک شمال-شرق سوریه اشاره کرده و  در این رابطه اظهار داشتند که: پ.ی.د در این رابطه به مبارزه دست زده است و ما تلاش کرده‌ایم که این تجربه دمکراتیک را حفظ و تداوم بخشیم.

در رابطه با انسجام صفوف خلق کورد نیز ریاست مشترک این حزب اظهار داشت: پ.ی.د همواره خواستار اتحاد میهنی میان ملت کورد بوده و در تمامی تلاش‌هایی که در این رابطه صورت گرفته است، حضور موثر داشته است. در اینجا نیز بار دیگر از تمامی طرف‌ها می‌خواهیم که در رابطه با این موضوع با مسئولیت برخورد کنند.