گشت مشترک ترک- روس به شهروندان کوبانی حمله کردند

گشت مشترک ارتش اشغالگر ترک و پلیس روس در غرب کوبانی به سوی معترضان گاز اشک‌‌آور پرتاب کردند.

در چهارچوب همکاری‌های دولت روسیه با رژیم تبهکار ترکیه صبح امروز نظامیان این دو در غرب کوبانی به گشت‌زنی پرداختند. خودروهای اشغالگران ترک و روس از روستاهای چرقل، سفک، بیندر و خورخر عبور کرده و توسط هلی‌کوپترهای روسی که سربازان ترک بر آنان سوار بودند به گشتزنی پرداختند.

ساکنان منطقه در اعتراض به حضور اشغالگران خودروهای آنان را با پرتاب سنگ، چوب، میوه‌های گندیده و کفش بدرقه کردند. نظامیان اشغالگر با بی‌شرمی تمام با گاز اشک‌آور به معترضین حمله کردند.

از سوی دیگر گشتزنی دیگر نظامیان روس که از عین عیسی خارج شده بود بسوی گری‌سپی روانه شد.