۲ تبهکار در هجین کشته شدند

ق.س.د اعلام کرد، ۲ تبهکار که سعی داشتند به شهرستان هجین در دیرالزور وارد شوند توسط مبارزان آن‌ها کشته شدند.

  با توجه به اطلاعات بدست آمده، تبهکاران داعش از منطقه‌ی سویدا که تحت کنترل نیروهای رژیم سوریه قرار دارد، خواهان ورود به شهرستان هجین در دیرالزور بودند.

  مبارزان ق.س.د با دریافت استخبارات ورود این تبهکاران عملیاتی را آغاز کردند. در میان نیروهای ق.س.د و تبهکاران داعش درگیری رویداده و ۲ تبهکار کشته شدند.

  اعلام شده است، در نتیجه‌ی این درگیری ها ۳ مبارز ی.پ.گ به شهادت رسیده‌اند.