دولت ترکیه زیتون امسال عفرین را هم دزدید

دولت اشغالگر ترکیه و مزدورانش در روستاهای بیکه و علی جارا واقع در بخش بلبله عفرین محصول زیتون ساکنان را دزدیدند.

همزمان با آغاز فصل برداشت محصول زیتون در عفرین اشغالی رژیم اشغالگر ترکیه و مزدورانش بار دیگر دسترنج ساکنان منطقه را به تاراج بردند.

به نقل از سازمان حقوق بشر عفرین- سوریه مزدوران رژیم اشغالگر ترکیه در گروهک تبهکار الحمزه محصول زیتون «عکاش داوود» از ساکنان روستای بیکه در بخش بلبلی عفرین را دزدیدند.

مزدوران ترکیه محصول بیش از ٩٠ درخت زیتون این روستایی را غصب کرده‌ و با خود برده‌اند.

همچنین مزدوران ترکیه که تحت عنوان گروه تبهکار سلطان مراد خود را سازماندهی کرده‌اند محصول باغ زیتون «رشید ابراهیم» از ساکنان روستای علی جارا در بخش بلبلی را هم دزدیده‌اند. رشید ابراهیم دارای ۵٠٠ درخت مثمر زیتون بوده است.

بنابر گفته منابع محلی، مزدوران رژیم اشغالگر ترک به رشید ابراهیم گفته‌اند که باید مدارکی با امضای شورای منطقه‌ای وابسته به مزدوران ترکیه نشان دهد تا اثبات کند باغ زیتونش متعلق به خود اوست. این یکی از تاکتیک‌های ارتش ترک و مزدوران اردوغان برای دزدیدن زیتون‌های کانتون عفرین اشغالی است.