در حلب برای ۳ شهید خیمه‌ی تسلیتی برپا گردید

اهالی شیخ مقصود و اشرفیه‌ی حلب به دو خانواده‌ی گریلا و یک شروان ق‌س‌د تسلیت گفتند.

اعضای احزاب سیاسی و سازمان‌های مدنی حلب، اهالی هر دو محله‌ی شیخ مقصود و اشرفیه‌ی حلب به خانواده‌ی شهدا، بهارین درسیم و بیرهات جیلو و سربست‌ حلب تسلیت گفتند. خیمه‌ی تسلیت در میدان شهدا در شیخ مقصود برپا شد.

گریلاهای نیروهای مدافع خلق (ه‌پ‌گ) بهارین درسیم در ۲۳ نوامبر ۲۰۲۱ در منطقه‌ی گارزان و بیرهات جیلو در مارس ۲۰۲۳ در زاپ به شهادت رسیدند، همچنین شروان نیروهای کوماندوی نیروهای سوریه دمکرات (ق‌س‌د)، سربست‌ حلب در ۱۱ نوامبر امسال طی حادثه‌ی به شهادت رسید.

در این مراسم پدر شهید چکدار عفرین سخنرانی کرد و‌ گفت: «مانند فرزندانمان تا حصول پیروزی مقاومت خواهیم کرد. به مقاومت ادامه خواهیم داد و ‌یک گام پس نخواهیم کشید.»

عضو گروه اجراییکنگره ستار، روژین موسی، گفت: «لازم است در راه فکر و فلسفه‌ی رهبر عبدالله اوجالان مبارزه کنیم، زیرا این فکر و فلسفه تنها راه دست‌‌یابی به آزادی است.»

سپس شرکت کنندگان به صدای شهید بهارین درسیم و شهید بیرهات جیلو گوش دادند.