دولت ترکیه روستایی در منبج را توپباران کرد: اعلام شد کە شهید وجود دارد

دولت اشغال‌گر ترکیه و‌ تبهکاران وابسته به آن روستای اون دادات منبج را توپباران کردند. گفته می‌شود که افرادی شهید و مجروح شده‌اند.

دولت اشغال‌گر ترکیه و‌ تبهکاران وابسته به آن با سلاح سنگین روستای اون دادات در شمال شرقی منبج را توپباران کردند.

براساس اطلاعات به دست آمده، گفته می‌شود افرادی شهید و مجروح شده‌اند.