حزب اتحاد دمکراتیک: جنگ خلق انقلابی را گسترش می‌دهیم

پ.ی.د در نهمین کنگره خود تصمیم گرفت که مبارزه برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و جنگ خلق انقلابی را گسترش دهد.

حزب اتحاد دمکراتیک با شعار "با جنگ خلق انقلابی اشغالگری را شکست می‌دهیم و سوریه دمکراتیک را ایجاد می‌کنیم" نهمین کنگره خود را در روزهای ١٨- ٢٠ ژوئن در شهر حسکه برگزار کرد.

کنگره با حضور ٧٠٠ نماینده از شمال و شرق سوریه، کوردستان و اروپا برگزار شد. آسیه عبدالله و صالح مسلم به عنوان روئسای مشترک جدید پ.ی.د انتخاب شدند. همچنین ١۴۵ به عنوان اعضای مجلس عمومی و ٧ نفر به عنوان هیئت انضباطی حزب برگزیده شدند.

حزب اتحاد دمکراتیک در رابطه با تصمیمات اخذ شده در کنگره بیانیه‌ای صادر کرد.

در بیانیه آمده است: گذار از کاستی‌ها و موانع موجود در مسیر فعالیت‌های سازمانی، اعضای حاضر در خصوص کاستی‌ها در انجام وظایف خود با توجه به حساسیت و ضرورت‌های مرحله خودانتقادی به عمل آوردند.

با عزمی راسخ تصمیم گرفت که با اراده خلق که حزبمان آنرا سرچشمه خود می‌داند یکی شود. مبنا قرار دادن جنگ خلق انقلابی به عنوان بنیان مبارزه حزبمان برای درهم شکستن اشغالگری و ایجاد سوریه دمکراتیک متکثر و نامتمرکز در چهارچوب اداره خودمدیریتی شمال و شرق سوریه و صیانت از تمامی دستاوردهایی که با فداکاری شهیدان و خلقمان محقق شده‌اند.

شرکت کنندگان در کنگره بهترین راه حل بحران سوریه را مذاکره و گفتگو ارزیابی نمودند. همچنین همکاری با تمامی نیروهای اپوزیسیون میهنی که به چاره‌یابی دمکراتیک در سوریه اعتقاد دارند را واجد اهمیت می‌دانند. همچنین مذاکره با حکومت دمشق را به عنوان راه‌چاره‌ای برای تمامی مسائل میهنی و در رأس آنها مسئله کورد به عنوان آرمان ملی عادلانه بر اساس قانون اساسی دمکراتیک مورد توافق باید تضمین شود.

در کنگره به هدف قرار دادن کوردها و جنبش رهایی‌بخش کوردستان از سوی نیروهای ستمگر هژمونگرا و رژیم فاشیست ترکیه با همکاری حزب دمکرات کوردستان (پ.د.ک)، خیانت پ.د.ک و تهدید دستاوردهای کوردها و دستاوردهای باشور کوردستان – اقلیم کوردستان عراق اشاره شد. همچنین به مقاومت تاریخی گریلاهای ه.پ.گ/یژاستار برای درهم شکستن مطامع نوعثمانی که درتلاش برای رسیدن به اهداف میثاق ملی است درود فرستاده شد."

تصمیمات اصلی اتخاذ شده به شرح زیر است؛

- گسترش مبارزه برای آزادی جسمانی رهبر آپو

- توسعه دفاع مشروع و اقتصاد اجتماعی و اصل جنگ خلق انقلابی در میان اعضای حزب و جامعه

- آزادسازی عفرین، سریکانی، گرسپی و سایر مناطق تحت اشغال رژیم ترکیه

- از بین‌ بردن پروژه‌های فاشیستی و نژادپرستانه رژیم ترک که با هدف تغییر دمگرافی در مناطق اشغالی آغاز شده‌اند

- زمینه‌سازی و توسعه اداره خودمدیریتی بر اساس مکانیسم‌های سیاسی دمکراتیک

- حمایت از نیروهای دمکراتیک سوریه، توسعه روابط دیپلماتیک و زنده نگه داشتن روابط با احزاب بین‌المللی، محلی و منطقه‌ای

- تداوم فعالیت‌ها برای تأمین وحدت ملی کوردستان و تشکیل کنگره ملی کوردستان

- مبارزه با جنگ ویژه رژیم ترک و ارتقای سطح سازماندهی جامعه برای درک آزادی زنان

- توسعه سازوکارهای رصدی و پیگیری همه کارهای حزب

- اهمیت دادن به خانواده شهدا.