تهدید کمپ الهول، تهدید علیه همه جهان است

دلبرین کوبانی یکی از فرماندهان دومین مرحله عملیات انسانی و امنیتی اظهار کرد، به دلیل حملات دولت ترکیه به منطقه، قتل‌عام و تحرکات هسته‌های داعش افزایش‌ یافته و به دلیل این‌ حملات عملیات به تاخیر افتاده است.

دلبرین کوبانی فرمانده‌ی دومین مرحله عملیات انسانی و امنیتی در رابطه با عملیات کمپ الهول صحبت نمود.

دلبرین کوبانی اظهار کرد، اکنون همه تهدیدها علیه کمپ را ارزیابی کرده و آن را می‌بینند، اما تا کنون هیچ‌کس خود را مسئول ندانسته است. او گفت، به دلیل حملات دولت ترکیه آن‌ها با تأخیر عملیات را آغاز نموده‌اند.

دلبرین کوبانی گفت، سال گذشته با فرماندهی شهید ژیان تولهلدان اولین مرحله عملیات انسانی و امنیتی آغاز شده بود. هدف آغاز این عملیات به دلیل هسته‌های داعش بود که در منطقه پخش ‌شده و اخلالگری‌هایی را آغاز کرده بودند. در این عملیات چندین نتیجه‌ی مهم به دست آمد. هسته‌های مخفی داعش آشکار شدند، همچنین آن‌ها خواستند پس‌ از آن که از لحاظ نظامی در باقوز شکست خورده بودند، یکبار دیگر خود را سازماندهی کرده و کمپ را برای خود به کار گرفتند. برای همین لازم دانستیم که عملیاتی انجام داده و این عملیات با فرماندهی شهید ژیان تولهلدان انجام گرفت.

به دلیل حملات دولت ترکیه عملیات به تاخیر افتاد

دلبرین کوبانی در رابطه با علل انجام دومین مرحله و علل تاخیر این عملیات صحبت کرده و گفت: علت تاخیر در آغاز مرحله دوم به دلیل حملات دولت ترکیه به منطقه بود. مدتی طولانی است که کمپ تحت نظر قرار گرفته و تهدید کمپ روزبه‌روز افزایش ‌یافته است، چون آن‌ها نه‌ تنها خود را سازماندهی کرده‌اند بلکه عملیات‌ها و فعالیت‌های گوناگونی انجام می‌دهند. به‌همین دلیل لازم دیدیم که مرحله دوم عملیات را آغاز کنیم. چون تهدید کمپ الهول فقط تهدید علیه منطقه نیست، بلکه بر همه جهان تأثیر خواهد گذاشت. در کمپ آموزش تفکر داعش به شیوه‌های گوناگونی آغاز شده بود، برای همین لازم دیدیم که به وظیفه انسانی خود عمل کنیم. چون انقلاب روژآوا انقلابی انسانی است و برای همین هر تهدیدی وجود داشته باشد ما خود را مسئول می‌دانیم.

تهدید کمپ الهول، تهدید جهان است

دلبرین کوبانی در ادامه سخنانش به نتایجی که بدست آمده‌اند اشاره کرده و گفت: در این عملیات برخی از نیروهای کادر داعش که دست به انجام عملیات می‌زدند و مردم را می‌کشتند و از نو هسته‌های خود را گردآوری می‌کردند، دستگیر شدند. همچنین باید خیمه‌های خالی جمع‌آوری می‌شدند، چون داعش از این مکان‌ها برای آموزش، شکنجه و انجام اعمال تروریستی استفاده کرده و این خیمه‌ها را به دادگاه و محل بازخواست تبدیل کرده بودند. به‌همین دلیل خیمه‌های خالی در داخل کمپ جمع‌آوری شده تا نقشه‌ها و توطئه‌های آن‌ها شکست خورند. همچنین در داخل کمپ تونل‌های دور و دراز و محل‌های پنهانی زیرزمینی درست کرده بودند که در آن ها مهمات خود را پنهان کرده و کسانی که آن‌ها را می‌کشتند یا شکنجه می‌نمودند را در این تونل‌ها پنهان می‌کردند. مسئله سوم که تهدیدی بزرگ علیه همه جهان است کودکانی است که از اکنون با تفکر داعش بزرگ می‌شوند. چندین سال است در این رابطه مسئولیت‌ها فقط بر دوش روژآواست، اما همه باید بدانند که این تهدید علیه همه جهان است. برای همین باید همه به وظیفه خود برای تضعیف این تهدید عمل نمایند. همه تهدیدها و خطرات علیه کمپ را می‌دانند و آن را می‌بینند، اما تاکنون هیچ ‌کس خود را مسئول ندانسته ‌است. این وظیفه و مسئولیت همه است و همه باید به وظیفه خود عمل نمایند. غیر از اینها، آنچه اکنون داعش را قدرتمندتر می‌کند دولت ترکیه می‌باشد، به دلیل حملات دولت ترکیه قتل‌عام علیه منطقه افزایش‌یافته و عملیات‌ها به تاخیر افتاده‌اند. به‌همین دلیل هسته‌های داعش نه ‌تنها در کمپ الهول خود را سازماندهی کرده‌اند، بلکه در منطقه نیز خود را سازماندهی کرده و عملیات‌های بسیاری انجام می‌دهند.

کارهایی که در دائماً در داخل کمپ انجام می‌شوند، همراه با اسناد و مدارک برای افکار عمومی اعلام می‌شود. برای همین یکبار دیگر می‌گوییم، همه باید به وظیفه انسانی خود عمل نمایند، چون این تهدید فقط علیه روژآوا نیست بلکه علیه همه جهان است. نکته دوم این است که آن‌ها اعضای داعش را در کشورهای خود نمی‌پذیرند. همچنین خلق روژآوا در مقابل آن‌ها خود را مسئول دانسته و مبارزه می‌کند. به‌همین دلیل باید جامعه جهانی مانند خلق روژآوا خود را مسئول بداند.

علی الحسن، یکی از فرمانده‌های نیروهای امنیتی داخلی نیز اعلام نمود که پس ‌از آنکه تهدید هسته‌های داعش افزایش یافت و پس‌از آن که تعداد آن‌ها به حدود ۴۴ تن که ۱۴ تن آن‌ها زن و ۲ تن کودک بودند رسید و همچنین زمانی که آن‌ها دست به شکنجه می‌زدند، به دلیل حملات دولت ترکیه که روزانه انجام می‌شد، عملیات به ‌تأخیر افتاد.

علی الحسن در سخنانش به این مسئله اشاره نمود که در کمپ الهول ۵۵ هزار تن زندگی می‌کنند. نیروهای سوریه دمکراتیک و نیروهای امنیت داخلی برای دفاع از کمپ بسیار تلاش می‌کنند. وی اعلام نمود، آن‌ها بارها از جامعه بین‌المللی درخواست کردند تا راه‌حلی برای این کمپ پیدا کند و مسئولیت روی دوش اداره خودمدیریتی و نیروهای سوریه دمکراتیک و نیروهای امنیتی داخلی را کاهش دهند.

ساکنین کمپ الهول نیز می‌گویند که به دلیل هسته‌های مخفی داخل کمپ، همه در ترس و وحشت زندگی می‌کنند. همچنین اعلام نمودند، باید به‌طور مداوم عملیات‌های این‌گونه انجام شود تا امنیت داخل کمپ تامین گردد.

نجاح سید محمد که اهل عراق است در رابطه با عملیات‌ها در کمپ گفت که نتیجه این عملیات‌ها بسیار خوب است چون هسته‌های مخفی در میان آن‌ها از بین می‌رود. او همچنین اعلام کرد که رخدادهای داخل کمپ را می‌بینند اما از ترس هسته‌های داخل کمپ سکوت می‌کنند. نجاح به این مسئله اشاره نمود که در کمپ افراد کشته می‌شوند و به‌همین دلیل آن‌ها اگر سکوت خود را بشکنند، به آن‌ها آسیب وارد می‌شود.

به دلیل ترس و وحشت نمی‌توانند بیرون بروند

ایوب نجم عبدالله که اهل تلعفر عراق است گفت، در داخل کمپ آن‌ها امنیت ندارند. وی اعلام کرد که اگر هسته‌های مخفی در کمپ از بین بروند شرایط بهتر خواهد شد. عبدالله همچنین اعلام نمود که بسیاری مواقع از عصر تا نصف شب به دلیل ترس و وحشت بیدار می‌مانند.

حیا حسن که ۴ سال است از عراق به کمپ الهول آمده ‌است گفت، که آن‌ها به امنیت نیاز دارند تا بتوانند در داخل کمپ زندگی کنند.

سهیلا حمید عبدالله نیز که ۴ سال است در کمپ الهول زندگی می‌کند گفت، که در کمپ در ترس و وحشت زندگی می‌کنند. او گفت به دلیل داعش در کمپ ما در ترس و وحشت زندگی می‌کنیم. به دلیل این‌همه کشتار و سر بریدن که در کمپ انجام می‌شوند زمانی‌که صبح از خواب بیدار می‌شویم باور نمی‌کنیم که هنوز زنده هستیم. زمانی‌که شبها کسی در خانواده بیمار شود هیچ‌کس نمی‌تواند از خیمه بیرون برود، چون اگر کسی در خارج از خیمه ما را ببیند ما را بدون هیچ بهانه‌ای خواهند کشت. هیچ‌کس نمی‌تواند در مقابل این اعمال صدای خود را بلند کند و به‌همین دلیل باید امنیت در داخل کمپ تامین شود تا بتوانیم به زندگی خود ادامه دهیم.