تحصن‌کنندگان دروازه سمالکا: خیانت پ.د.ک را افشا می‌کنیم

شهروندان دربیسی که به تحصن مجلس شهدای اقلیم جزیر در دروازه سمالکا ملحق شده‌اند اعلام نمودند با وجود پافشاری پ.د.ک بر سیاست فشار و خیانت رویه خیانت این حزب را افشا خواهند کرد و تحصن خود را ادامه می‌دهند.

تحصن مجلس شهدای اقلیم جزیر برای تحویل گرفتن پیکر شهیدان خلیفان ٨۴مین روز خود را سپری کرد.

آکسیون اعتراضی مجلس خانواده شهدای اقلیم جزیر برای تحویل گرفتن اجساد گریلاهای ه.پ.گ که در کمین نظامیان پ.د.ک در خلیفان به شهادت رسیده بودند در ٨۴مین روز خود ادامه داشت. شهروندان دربیسی کانتون حسکه روز گذشته به این تحصن پیوستند.

برجیس سیدو از شهروندان دربیسی گفت که تا زمان تحویل گرفتن پیکر شهیدان به آکسیون اعتراضی ادامه می‌دهند و افزود:"به پ.د.ک می‌گوییم که اجساد گریلاهای شهید را به ما برگرداند. شهیدان مقدس‌اند. تا زمانیکه اجساد شهیدانمان را نگیریم به تحصن ادامه خواهیم داد."

سیدو در ادامه اظهارات خود به مسدود کردن دروازه مرزی فیشخابور از سوی پ.د.ک اشاره کرده و افزود:"دروازه‌های مرزی را به دلیل اعتراض جوانان ما در مقابل دروازه فیشخابور مسدود کردند، اما این بهانه غیرقابل پذیرش بوده و غیرمنطقی است. بستن دروازه‌ها با هدف فشار بر تحصن ‌کنندگان بود. برای پایان دادن به این آکسیون دروازه‌ها را بستند. مجلس خانواده شهدا ٣ ماه است برای تحویل گرفتن اجساد گریلاهای شهید دست به تحصن زده‌اند."

محمد رمضان از شهروندان دربیسی گفت که آنان با هدف همبستگی با خانواده شهدا به تحصن سمالکا ملحق شده‌اند و افزود:"ما برای آشکارکردن حملات پ.د.ک و آشکار کردن خیانت‌های این حزب به تحصن اعتراضی پیوسته‌ایم."