تحصن‌کنندگان سمالکا: تحریم نتیجه‌ای ندارد، پ.د.ک پیکر شهیدانمان را باید تحویل دهد

تحصن مجلس خانواده شهدای اقلیم جزیره ادامه دارد، تحصن‌كنندگان به پارت دمکرات می‌گویند که محاصره و تحریم نمی‌توانند آنها را وادار به تسلیم کنند و لازم است پ.د.ک هرچه زودتر پیکر شهدای خلیفان را به خانواده‌های آنان تحویل دهد.

مجلس خانواده شهیدان خلیفان با هدف تحویل گرفتن پیکر فرزندانشان که با دستور مسعود بارزانی در شامگاه ٢٨ آگوست نامردانه به شهادت رسیدند از روز ۵ اکتبر ٢٠٢١ در دروازه سمالکا دست به تحصن زده‌اند. این تحصن امروز ٩٢مین روز خود را سپری کرد.

اعضای اتحادیه جنبش جامعه دمکراتیک بخش گرکه لگه و تل کوچر از توابع قامشلو به تحصن سمالکا پیوستند و در راهپیمایی اعتراضی شرکت کردند.

هیئت جنبش جامعه دمکراتیک از سوی هیئت تربسپی که در محل خیمه بست نشسته‌اند مورد استقبال قرار گرفتند.

پس از راهپیمایی شرکت کنندگان در تحصن، عبدالحلیم حسن رئیس مشترک اتحادیه زحمت‌کشان گرکه‌لگه در سخنانی گفت:"با اینکه تحصن خانواده شهدا در سمالکا وارد چهارمین ماه خود شده است اما پارت دمکرات کوردستان هنوز هم به مطالبات خانواده شهیدان گوش نمی‌دهد و اجساد شهیدان را به مادران تحویل نمی‌دهد."

عبدالحلیم حسن افزود:"تحصن‌کنندگان شب و روز در آکسیون‌های صلح‌آمیز خواستار تحویل دادن پیکر شهاد هستند و به هیچ کسی هم حمله نکرده‌اند. پیام آنها به پ.د.ک واضح است، می‌گویند که پ.د.ک باید به خواسته خانواده شهیدان پاسخ داده و اجساد شهدا را به خانواده‌هایشان تحویل دهد."

حسن در ادامه سخنان خود اقدامات پ.د.ک در رابطه با مسدود کردن دروازه‌های مرزی فیشخابور و الولید را بشدت تقبیح کرد.

عبدالحلیم حسن سپس افزود:"مناطق ما را محاصره کرده‌اند. روستاها و اماکن آیینی ما را هدف قرار می‌دهند. اما با تمامی تحریم‌ها، محاصرات و بمباران‌ها خلق‌های شمال و شرق سوریه از مطالبات و دستاوردهای خود دست نخواهند کشید. زیرا طیف‌های منطقه بر اساس افکار و فلسفه رهبر عبدالله اوجالان به مقاومت ادامه می‌دهند."

شرکت کنندگان در تحصن خاطرنشان کردند که این آکسیون تا کسب نتیجه و تحویل گرفتن پیکر شهیدان خلیفان ادامه خواهد یافت.