زنان انتقامجو خودروهای فاشیست‌ها را در استانبول به آتش کشیدند

ابتکار عمل زنان انتقامجو اعلام کرد که چهار خودرو را در مناطق مختلف استانبول به آتش کشیده‌اند.

ابتکار عمل زنان انتقامجو اعلام کرد که یک وسیله نقلیه را در منطقه شیریناولر استانبول، یک خودرو را در بیلیکدوزو و دو خودرو را در باگجیلار به آتش کشیدند.

در این بیانیه گفته شده که این خودروها متعلق به فاشیست‌ها بوده است. این ابتکار عمل همچنین گفت: «کسانی که به دستاوردهای مردم ما حمله می‌کنند ، کسانی که جاسوسی، مواد مخدر و فحشا را به جوانان کورد تحمیل می‌کنند، هدف ما هستند.»

*** ***

*** ***